Jak zamówić kartę z wizerunkiem z galerii w aplikacji mobilnej IKO?

1. Po zalogowaniu do IKO, przejdź do Mój Bank > Karty, wybierz kartę, której wizerunek chcesz zmienić i kliknij w menu kontekstowe (znaczek z 3 kropkami).

2. Wybierz nowy wizerunek swojej karty z naszej galerii.

3. Potwierdź zmianę wizerunku swoim numerem PIN. Pamiętaj o jednorazowej opłacie za zmianę wizerunku 14,90 zł. W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2019r. opłata za wydanie karty z wizerunkiem z galerii nie jest pobierana.