Jak zamówić kartę Ekstraklasy z wizerunkiem Twojego klubu w IKO?

1. Zaloguj się do IKO → Moje produkty → Karty, wybierz kartę, której wizerunek chcesz zmienić i kliknij w jej menu kontekstowe (znaczek z 3 kropkami).

2. Wybierz nowy wizerunek swojej karty z naszej galerii.

3. Potwierdź zmianę wizerunku swoim numerem PIN do aplikacji. Pamiętaj o jednorazowej opłacie za zmianę wizerunku 14,90 zł.

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.