Masz już kartę kredytową PKO Mastercard Platinium?

Wydrukuj i wypełnij formularz rejestracji w Programie i odwiedź dowolny oddział naszego Banku.

 

 

RRSO wynosi 12,29 % dla kart kredytowych PKO MC Platinum z limitem 25 000 zł przy wykorzystaniu limitu w całości przez przeprowadzenie jednej transakcji w miesiącu, w którym klient otrzymał kartę, spłacie zadłużenia w 12 ratach w ciągu roku i nominalnej stopie procentowej 10,00% w kolejnych 12 cyklach. W kalkulacji uwzględniono opłatę roczną za obsługę karty kredytowej w wysokości 250 zł (informacja wg stanu na 04.08.2018 r.). Całkowita kwota do zapłaty przez klienta wynosi 26 624,77 PLN zł.