• Możesz wybrać jeden z trzech sposobów zasilania oszczędności:
  • stałą kwotą od każdorazowej transakcji – np. 5 zł
  • procentową wartością po każdorazowej transakcji – np. 5%
  • końcówką kwoty zaokrąglonej do pełnych złotych od każdorazowej transakcji
 • Do naliczenia kwoty przekazywanej na wskazane konto zaliczane są następujące transakcje:
  • transakcje kartą debetową wydaną do rachunku i/lub
  • transakcje IKO w ramach usługi bankowości elektronicznej i/lub
  • polecenia przelewu (w tym zlecenia stałe)
Drukuj