Najczęściej zadawane pytania

Czy aktywacja Autooszczędzania jest płatna?

Czy dziecko może samodzielnie włączyć Autooszczędzanie?

Czy mogę zmienić sposób oszczędzania?

Czy mogę zawiesić Autooszczędzanie na określony okres?

Czy mogę wyłączyć Autooszczędzanie dla pojedynczej transakcji?

Na jakie konta mogę przekazywać pieniądze w ramach Autooszczędzania?

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.