To usługa umożliwiająca automatyczne zasilenie rachunku PKO Konto Dziecka, po wykonaniu na koncie rodzica płatności kartą, telefonem z IKO lub przelewu, w tym zlecenia stałego. W tym celu wystarczy, że rodzic wskaże rodzaj transakcji, dla których usługa ma być aktywna oraz wybierze jeden z trzech sposobów zasilania rachunku dziecka:

  • przelew stałej kwoty od każdorazowej transakcji – np. 5 zł
  • przelew procentowej wartości po każdorazowej transakcji – np. 5%
  • przelew końcówki kwoty zaokrąglonej do pełnych złotych od każdorazowej transakcji

W ten sposób transakcje na koncie osobistym rodzica będą przynosić korzyść w postaci dodatkowych oszczędności na PKO Koncie Dziecka.  

Usługę można aktywować w aplikacji mobilnej IKO, serwisie internetowym iPKO oraz w placówkach banku.

Drukuj