W jaki sposób mogę przenieść rachunek z innego banku do PKO Banku Polskiego?

Jeśli posiadasz już konto (rachunek płatniczy) w innym banku, możesz go przenieść do nas bez zbędnych formalności. Dołącz do ponad 6 milionów Klientów PKO Banku Polskiego!

Wszystkie formalności związane z przeniesieniem rachunku mogą być za Ciebie zrealizowane przez PKO Bank Polski. Wystarczy, że posiadasz już konto w PKO Banku Polskim i udzielisz upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego.

Dyspozycje taką możesz złożyć w postaci elektronicznej poprzez usługę bankowości elektronicznej tj. serwis internetowy iPKO (formularz znajduje się w sekcji Ofert i wnioski -> Nowa dyspozycja -> Dyspozycja przeniesienia rachunku) lub w postaci papierowej w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.


Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego
Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego
Dyspozycja przekazania środków z tyt. wynagrodzenia

Wraz z rachunkiem mogą być również przeniesione: saldo rachunku oraz usługi płatnicze (polecenia przelewu, polecenia zapłaty i zlecenia stałe- wszystkie lub wybrane).

Dyspozycja  przeniesienia rachunku wspólnego możne zostać zlecona w postaci papierowej jedynie w oddziale PKO Banku Polskiego. Wymaga wypełnienia oraz zaakceptowana przez wszystkich współposiadaczy ‘Wniosku o przeniesienie rachunku płatniczego’ oraz ‘Upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego’.

Czy po przeniesieniu rachunku z innego banku do PKO Banku Polskiego zachowam dotychczasowy numer rachunku?
Jak długo trwa przeniesienie rachunku oraz usług płatniczych z innego banku do PKO Banku Polskiego?
W jakich sytuacjach PKO Bank Polski nie przeniesie Twojego rachunku z dotychczasowego banku?
Drukuj