*Wysokość Debetu na koncie w każdym miesiącu ustalana jest na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich trzech miesięcy. Maksymalna wysokość debetu jest uzależniona od rodzaju konta.

**Systematyczne wpływy – wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy co najmniej raz na 3 miesiące, np. z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury, renty, alimentów.