Proponowane warunki obowiązują do odwołania. Zapytaj o szczegóły naszych doradców – odwiedź dowolny oddział.

 • opłata za prowadzenie PKO Konta za Zero i PKO Konta dla Młodych (od 13 do 18 r.ż) oraz opłata za obsługę karty debetowej wynosi 0 zł miesięcznie
 • prowizja za udzielenie limitu odnawialnego w koncie wynosi 50% standardowej stawki prowizji pobieranej od posiadacza PKO Konta za Zero2
 • prowizja za udzielenie pożyczki gotówkowej wynosi 7,99%, oprocentowanie nominalne zmienne 11,99% (na dzień 24 marca 2023 r.)3
 • obniżenie prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego do wysokości 50% wyznaczonej prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny
  RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: 8,59%4
  RRSO dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym: 8,81%5

 


Oferty nie łączy się z:

 • warunkami innych ofert specjalnych bądź promocji obowiązujących w PKO Banku Polskim SA,
 • innymi preferencjami wynikającymi z posiadania innych produktów PKO Banku Polskiego SA (np. OKM czyli Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe),
 • uzyskaniem dodatkowych upustów cenowych w zakresie prowizji związanych z indywidualnymi warunkami.

2 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 22,15%,całkowita kwota kredytu 4000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 444,93 zł oprocentowanie zmienne 17,75%/rok, całkowity koszt kredytu 444,93 zł (w tym: prowizja 50 zł (1,25%), odsetki 394,93 zł), 12 miesięcznych rat równych po 366,24 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit w wysokości 4000 zł został wykorzystany jednorazowo w całości, bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w PKO Koncie za Zero, a opłata za prowadzenie Konta wynosi 0 zł miesięcznie.

3 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,27%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 32 100,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 49 135,87 zł oprocentowanie zmienne 11,99% całkowity koszt kredytu 17 035,87 zł (w tym: prowizja 2 787,51 zł, odsetki 14 248,36 zł), 71 miesięczne raty równe po 681,88 zł i ostatnia rata: 722,39 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

4 Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Polskiego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,59% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 6,41% rok (w 1. roku), 7,58 %/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,31%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża 2,27% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,09%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 5,82%/rok i marża 2,27%; całkowity koszt kredytu 428 369,50 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 409 784,01 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2509,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 717 775,50 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 1 881,91 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 097,62 zł, od 6. roku po 2 184,36 zł i ostatnia rata wyniesie  1 434,65 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

5 Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Hipotecznego dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,81% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 340 569 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,20%, oprocentowanie zmienne 6,92%/rok – w pierwszym roku oraz 8,09%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M  5,82% wg stanu na dzień 27.11.2023 r. oraz marża 1,1 p.p. w pierwszym roku oraz marża 2,27 p.p. w kolejnych latach; całkowity koszt kredytu 583 109,93 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 560 669,31 zł, ubezpieczenie nieruchomości 8 173,80 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 779,63 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 11 068,49 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 923 678,93 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dwanaście pierwszych rat wyniesie po 2 249,27 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 2 517,40 zł i ostatnia rata wyniesie 709,27 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.11.2023  r. na reprezentatywnym przykładzie. 

 

 

 

Drukuj