Proponowane warunki obowiązują do odwołania. Zapytaj o szczegóły naszych doradców – odwiedź dowolny oddział.

 • opłata za prowadzenie PKO Konta za Zero i PKO Konta Pierwszego oraz opłata za obsługę karty debetowej wynosi 0 zł miesięcznie
 • prowizja za udzielenie limitu odnawialnego w koncie wynosi 50% standardowej stawki prowizji pobieranej od posiadacza PKO Konta za Zero2
 • prowizja za udzielenie pożyczki gotówkowej wynosi 7,99%, oprocentowanie nominalne zmienne 11,99% (na dzień 24 marca 2023 r.)3
 • obniżenie prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego do wysokości 50% wyznaczonej prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny
  RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: 9,33%4
  RRSO dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym: 9,72%5

 


Oferty nie łączy się z:

 • warunkami innych ofert specjalnych bądź promocji obowiązujących w PKO Banku Polskim SA,
 • innymi preferencjami wynikającymi z posiadania innych produktów PKO Banku Polskiego SA (np. OKM czyli Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe),
 • uzyskaniem dodatkowych upustów cenowych w zakresie prowizji związanych z indywidualnymi warunkami.

2 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 23,37%, całkowita kwota kredytu 4000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 467,79 zł oprocentowanie zmienne 18,75%/rok, całkowity koszt kredytu 467,79 zł (w tym: prowizja 50 zł (1,25%), odsetki 417,79 zł), 12 miesięcznych rat równych po 368,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit w wysokości 4000 zł został wykorzystany jednorazowo w całości, bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w PKO Koncie za Zero (umowy zawarte od 01.03.2020 roku), a opłata za prowadzenie Konta wynosi 0 zł miesięcznie.

3 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,41%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 31 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 46 833,30 zł, oprocentowanie zmienne 11,99%, całkowity koszt kredytu 15 833,30 zł (w tym: prowizja 2 691,99 zł, odsetki 13 141,31 zł), 68 miesięcznych rat równych po 678,14 zł i ostatnia rata: 719,78 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

4 Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Polskiego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,33% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 7,25% rok (w 1. roku), 8,08%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 6,15%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża 1,93% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,88%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95%/rok i marża 1,93%; całkowity koszt kredytu 475 331,87 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 457 306,38 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 949,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 764 737,87 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 2 039,49 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 196,99 zł, od 6. roku po 2 337,53 zł i ostatnia rata wyniesie 2 012,59 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.05.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

5 Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Hipotecznego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,72% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 340 569 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,20%, oprocentowanie zmienne 8,05%/rok – w pierwszym roku oraz 8,88%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95% wg stanu na dzień 15.05.2023 r. oraz marża 1,1 p.p. w pierwszym roku oraz marża 1,93 p.p. w kolejnych latach; całkowity koszt kredytu 653 627,07 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 631 806,45 zł, ubezpieczenie nieruchomości 8 173,50 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 159,63 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 11 068,49 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 994 196,07 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dwanaście pierwszych rat wyniesie po 2 512,95 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 2 710,25 zł i ostatnia rata wyniesie 1 763,30 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.05.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.  

 

 

Drukuj