Więcej o ubezpieczeniu na życie

Zakres ubezpieczenia i wysokość składki

Kto może zakupić polisę na życie?

Materiał marketingowy

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pokaż pliki do pobrania”.

Ubezpieczenie Moje Życie24 jest oferowane przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA właścicielom kont w PKO Banku Polskim z dostępem do serwisu internetowego iPKO (usługa bankowości elektronicznej).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

W przypadku wyboru sumy ubezpieczenia na poziomie 10 000 złotych i zabezpieczenia siebie na wypadek zajścia poważnego zachorowania oraz ryzyka zgonu i zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku ze świadczeniem 1000 zł dla Twoich bliskich.

Przed zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową w tym z Warunkami Ubezpieczenia oraz kartą produktu i zakresem poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych, a także z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności. Ubezpieczenie Moje Życie24 w iPKO jest skierowane dla posiadaczy ROR w iPKO.

Serwis internetowy iPKO stanowi usługę bankowości elektronicznej.