Masz już postanowienie sądu o upadłości konsumenckiej i zastanawiasz się, co teraz z Twoim kontem?
Ogłoszenie upadłości

Skutki prawne ogłoszenia upadłości:

  • tracisz prawo do zarządzania i korzystania z pieniędzy na koncie, które wchodzą do masy upadłości,
  • od tej pory Twoim majątkiem dysponuje wyłącznie przydzielony przez sąd syndyk – to on jest uprawniony do składania dyspozycji do konta: płatniczych, udzielania pełnomocnictwa i zamknięcia konta,
  • Podsumowanie: Po ogłoszeniu upadłości zablokujemy Ci dostęp do konta i odblokujemy go dopiero, gdy syndyk zleci odpowiednią dyspozycję lub złożysz  dyspozycję dotyczącą środków wyłączonych z masy upadłości na podstawie art. 63 Prawa upadłościowego.

 

 

Co w tej sytuacji możesz zrobić?

Skontaktuj się z syndykiem, żeby ustalić zasady korzystania z konta. Syndyk może skorzystać ze swoich uprawnień i zgłosić się osobiście do najbliższego oddziału, żeby złożyć dyspozycje.

Syndyk może też zlecić bankowi całkowite odblokowanie konta, w tym dostęp do serwisu iPKO i aplikacji IKO. Wtedy w pełni zarządzisz pieniędzmi na koncie – też tymi, które pojawią się na nim w przyszłości.

Bez zgody syndyka złożysz dyspozycje dotyczące pieniędzy na koncie, które nie wliczają się do masy upadłości, np. w zakresie wynagrodzenia za pracę w części niepodlegającej zajęciu, świadczenia 500+, świadczeń z pomocy społecznej, alimentów. Możesz je wypłacać tylko wtedy, jeśli nie ma żadnych wątpliwości, że nie wchodzą do masy upadłości.

Drukuj