• największa sieć placówek na terenie całego kraju, w których można dokonywać wpłaty,
 • dostępność usługi 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • bezpieczeństwo deponowania gotówki,
 • profesjonalna, sprawna i szybka organizacja obsługi wpłat gotówkowych,
 • możliwość dostosowania usługi do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

 

Przeznaczenie

Usługa wpłat zamkniętych jest dedykowana Klientom, którzy wykazują potrzebę szybkiego i częstego odprowadzania gotówki do banku. Jest to wygodne i efektywne rozwiązanie dla firm o strukturze sieciowej - klientów prowadzących działalność handlu detalicznego, hurtowego lub w obszarze usług, gdzie płatności odbywają się w formie gotówkowej (np. sieci handlowe, stacje paliw, placówki firm ubezpieczeniowych w tym agenci ubezpieczeniowi, firmy telekomunikacyjne, jednostki samorządowe).

Warunki skorzystania z usługi
Formy zabezpieczenia
Waluta

Prowizje ustalane są w oparciu o Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim lub na podstawie indywidualnych negocjacji i pobierane od wartości zdeklarowanej na dowodzie wpłaty. Opłaty i prowizje są pobierane w dogodnym dla Państwa terminie.

1.  Wpłaty zamknięte do kasy oddziału

Dlaczego warto?

 • możliwość dokonywania wpłat poza kolejnością (bez konieczności oczekiwania w kolejce do kasy),
 • największa sieć placówek Banku na terenie całego kraju,
 • bezpieczeństwo deponowania gotówki,
 • profesjonalna obsługa kasowa.

Informacje dodatkowe

Wpłaty zamknięte są przyjmowane w godzinach pracy oddziałów detalicznych.

Realizacja usługi

Klient przygotowuje wpłatę zamkniętą na zasadach określonych w umowie, a następnie wpłata jest realizowana w uzgodnionych placówkach Banku. 

Uznanie rachunku następuje w dniu dokonania wpłaty.

2. Wpłaty zamknięte do wrzutni      

Dlaczego warto?

 • możliwość całodobowego odprowadzania gotówki do Banku (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
 • bezpieczeństwo deponowania gotówki,
 • sprawna i szybka organizacja obsługi wpłat gotówkowych,
 • bogata sieć nowoczesnych wrzutni, dostępnych w całym kraju.

Informacje dodatkowe

W celu umożliwienia dokonywania wpłat zamkniętych do wrzutni PKO Bank Polski udostępni niezbędną liczbę kart lub kluczy dostępu do wrzutni.

W zakładce PLIKI DO POBRANIA zamieszczony jest plik instalacyjny oprogramowania Cisco VPN Client.

Realizacja usługi

Klient przygotowuje wpłatę zamkniętą na zasadach określonych w umowie, a następnie dokonuje wpłaty do wyznaczonych wrzutni.

Uznanie rachunku następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym z datą dokonania wrzutu.

3. Wpłaty zamknięte z opcją transportu

Dlaczego warto?

 • bezpieczne przekazywanie gotówki do Banku według indywidualnie określonego harmonogramu, w miejscu i czasie wskazanym przez Klienta, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku,
 • bez konieczności wychodzenia z firmy,
 • bez zbędnego przetrzymywania gotówki w miejscach prowadzenia działalności (dłużej niż wynika to z bieżących potrzeb operacyjnych),
 • przejęcie ryzyka transportu przez firmy konwojujące od momentu odbioru gotówki z siedziby Klienta,
 • ograniczenie ryzyk związanych z korzystaniem z usług transportu chronionego,
 • negocjowanie warunków transportu za pośrednictwem dużej instytucji - Banku,
 • możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb Klienta.

Informacje dodatkowe

W momencie przekazywania wpłaty zamkniętej transportującemu następuje wymiana dokumentów stwierdzających tożsamość osób uczestniczących w zdarzeniu.

Istnieje możliwość rezygnacji z uprzednio złożonej dyspozycji lub transportu gotówki wynikającego z harmonogramu zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Terminy realizacji usługi są określone w harmonogramie, który stanowi podstawowy załącznik do umowy na wpłaty zamknięte z opcją transportu.

Realizacja usługi

Klient przygotowuje wpłatę na zasadach określonych w umowie.

Wpłata jest odbierana przez firmę konwojującą we wskazanym przez Klienta czasie i miejscu (określonych w harmonogramie lub wynikających z dodatkowej dyspozycji wpłaty)

Uznanie rachunku następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym z datą dokonania wpłaty.

zamów