• wypłacanie gotówki bez konieczności przeliczania środków pieniężnych przez Klienta w momencie odbierania wypłaty,
 • dokonywanie wypłat w formie uporządkowanej, o określonej przez Klienta specyfikacji nominałowej,
 • dokonywanie wypłat w różnych nominałach i walutach,
 • największa sieć placówek Banku na terenie całego kraju,
 • profesjonalna obsługa,
 • wysoki standard świadczenia usługi.

 Przeznaczenie

Usługa wypłat zamkniętych jest dedykowana Klientom, którzy wykazują potrzebę częstego zasilania się w gotówkę. Usługa ta jest wygodnym i szybkim rozwiązaniem dla klientów prowadzących działalność handlu detalicznego, hurtowego lub w obszarze usług, gdzie płatności odbywają się w formie gotówkowej (np. sieci handlowe, stacje paliw, placówki firm ubezpieczeniowych w tym agenci ubezpieczeniowi, firmy telekomunikacyjne, jednostki samorządowe).

Warunki skorzystania z usługi
Formy zabezpieczenia
Waluta

Prowizje ustalane są w oparciu o Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim lub na podstawie indywidualnych negocjacji i pobierane od kwoty operacji. Opłaty i prowizje są pobierane w dogodnym dla Państwa terminie.

1. Wypłaty zamknięte z kasy oddziałów                                                                       

Dlaczego warto?

 • krótki czas realizacji zamówienia wypłaty w kwocie nieprzekraczającej limitu oddziałowego - kwoty podanej w Komunikacie,
 • wypłacanie gotówki bez konieczności przeliczania środków pieniężnych przez Klienta w momencie odbierania wypłaty,
 • możliwość dokonywania wypłat poza kolejnością (bez konieczności oczekiwania w kolejce do kasy),
 • dokonywanie wypłat w formie uporządkowanej, o określonej przez Klienta specyfikacji nominałowej,
 • dokonywanie wypłat w różnych nominałach i walutach.
 • największa sieć placówek Banku na terenie całego kraju.
 • profesjonalna obsługa kasowa,
 • wysoki standard świadczenia usługi.

Informacje dodatkowe

Wypłaty zamknięte są realizowane w godzinach pracy oddziałów detalicznych.

Realizacja usługi

Bank przygotowuję wypłatę zamkniętą na zasadach określonych w umowie (w opakowaniu bezpiecznym, w formie i walucie określonej przez Klienta).

Odbiór wypłaty zamkniętej następuje we wcześniej uzgodnionych placówkach Banku.

Po dokonaniu transakcji Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania wypłaty.

 

2. Wypłaty zamknięte z opcją transportu                                                         

Dlaczego warto?

 • bezpieczne dostarczanie gotówki do siedziby Klienta według indywidualnie określonego harmonogramu, we wskazanym miejscu i czasie,
 • bez konieczności wychodzenia z firmy,
 • przejęcie ryzyka transportu przez firmy konwojujące, od momentu odbioru gotówki z Banku do momentu dostarczenia jej do siedziby Klienta,
 • możliwość wypłat gotówkowych nieograniczona godzinami pracy kas oddziałów,
 • dostosowanie kwoty, formy i struktury nominałowej wypłaty do indywidualnych oczekiwań Klienta.

Informacje dodatkowe

Wypłaty zamknięte są realizowane według harmonogramu ściśle określonego przez Klienta w umowie.

Realizacja usługi

Klient zamawia wypłatę na zasadach określonych w umowie (w opakowaniu bezpiecznym, w dogodnej dla  siebie walucie).

Wypłata dostarczana jest we wskazanym przez Klienta miejscu i czasie (określonych w harmonogramie lub w dodatkowej dyspozycji wypłaty).

zamów