Jak działa debet na koncie?

  • Wpływ środków pieniężnych na konto zaliczany jest na spłatę salda debetowego
  • Wysokość debetu na koncie jest ustalana indywidualnie na podstawie rodzaju konta i średnich miesięcznych systematycznych wpływów**
  • Oprocentowanie jest ustalane wg. zmiennej stopy procentowej i pobierane jedynie od wykorzystanej kwoty
  • W celu ponownego skorzystania z usługi należy spłacić debet (na koniec dnia saldo na koncie musi być równe albo większe od zera)
  • Wniosek o debet można złożyć podczas otwierania konta lub później w serwisie internetowym iPKO lub przez aplikację mobilną IKO*Wysokość Debetu na koncie w każdym miesiącu ustalana jest na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich trzech miesięcy. Maksymalna wysokość debetu jest uzależniona od rodzaju konta.


**Systematyczne wpływy – wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy co najmniej raz na 3 miesiące, np. z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury, renty, alimentów.