Karta PKO MasterCard Business PKO DINERS CLUB Obciążeniowa Visa Business ** Debetowa Visa Business *Karta PKO Visa Business Electron *
  PKO MasterCard Złota PKO MasterCard SrebrnaPKO Diners Club Executive PKO Diners Club
Standard
123456789
  w złotychw złotychw złotychw złotychw złotychw złotychw złotych
 KARTY CHARGE I POZOSTAŁE KARTY DEBETOWE DLA RACHUNKÓW W OFERCIE       
 Wydanie kart charge lub każdorazowe wznowienie kart charge do rachunków:KONTO FIRMOWE i RACHUNEK BIZNES oraz pakietów: NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA i NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA

Uwaga:
Opłaty wydawnicze i transakcyjne do kart debetowych  zawiera Część I Taryfy - STANDARDOWA OFERTA DEPOZYTOWA
300,00100,00300,00150,00100,0050,0040,00

 

 

 

Karta PKO  typu Partner

Karta PKO Visa Business wydawana do rachunków walutowych

Karta PKO MasterCard Business

PKO DINERS CLUB

 

Debetowa Visa Business

 

Obciążeniowa Visa Business

 

 

 

 

w EUR

w USD

PKO MasterCard Złota

PKO MasterCard Srebrna

PKO Diners Club Executive

PKO Diners Club Standard

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 II. KARTY DLA RACHUNKÓW W ADMINISTROWANIU         

1.

Wydanie kart debetowych i charge lub każdorazowe wznowienie tych kart wydanych do rachunków w administrowaniu: opłata za  każdy 12-miesięczny okres ważności karty, z  zastrzeżeniem ppkt 1-8 

30,00

20 EUR

25 USD

300,00

100,00

300,00

150,00

50,00

100,00

1/

wydanie 1 karty PKO typu Partner w ramach pakietu BIZNES DEBIUT za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty i za kolejne 12-miesięczne okresy ważności karty oraz jej wznowienie w ramach następnych pakietów

bez opłat

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

2/

wydanie 1 karty PKO typu Partner za cały okres ważności karty w ramach pakietu BIZNES DEBIUT_18 oraz za następne okresy ważności karty i jej wznowienie w ramach kolejnych pakietów

x

x

x

x

x

x

3/

wydanie i wznowienie 1 karty PKO typu Partner  w ramach pakietów BIZNES ROZWÓJ, BIZNES WALUTA, BIZNES KOMFORT, BIZNES KOMFORT PLUS oraz 3 kart w pakiecie BIZNES SUKCES i BIZNES SUKCES PLUS

x

x

x

x

x

x

4/

wydanie i wznowienie dowolnej ilości kart PKO typu Partner w ramach specjalnego zestawu "Transport i logistyka", o którym mowa w Części II w Dziale II

x

x

x

x

x

x

5/

wydanie i wznowienie 1 karty walutowej dla posiadaczy specjalnego zestawu walutowego, o którym mowa w Części II w Dziale II

x

bez opłat

bez opłat

x

x

x

x

x

x

6/

wydanie 1 karty PKO Visa Business Electron do Pakietu ZARZĄDCA, za pierwszy 12 miesięczny okres ważności karty 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7/

wydanie i wznowienie karty  PKO Diners Club oraz PKO Mastercard Business w ramach pakietu BIZNES SUKCES PLUS

x

x

x

150,00

50,00

150,00

75,00

x

x

8/

wydanie i wznowienie 1 karty PKO typu Partner w ramach Pakietu Mobilnego dla Firm za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty

bez opłat

x

x

x

x

x

x

x

x

III.

OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE

         

2.

Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo

50,00 + koszty przesyłki

12 EUR + koszty przesyłki

15 USD + koszty przesyłki

50,00 + koszty przesyłki

50,00 + koszty przesyłki

x

x

50,00 + koszty przesyłki

50,00 + koszty przesyłki

3.

Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację:

 

 

 

 

 

 

 

  

1/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem lit. a

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3% nie mniej niż  5,00

3% nie mniej niż  5,00

5%

5%

3,5% nie mniej niż  5,00

3% min.  5,00

a

przy użyciu karty PKO typu Partner, wydanej lub wznowionej do Pakietu Mobilnego dla Firm - za każdą operację

1,00

x

x

x

x

x

x

x

x

2/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA

0,2%

3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR

3,5% nie mniej niż 2,0 USD

3% nie mniej niż 5,00

x

x

3,5% nie mniej niż  5,00

3% min.  5,00

3/

w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA

3,5% nie mniej niż  5,00

3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR

3,5% nie mniej niż 2,0 USD

3% nie mniej niż  5,00

3% nie mniej niż  5,00

5%

5%

3,5% nie mniej niż  5,00

3% min.  5,00

4/

w urzędach pocztowych

3,5% nie mniej niż  5,00

3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR

3,5% nie mniej niż 2,0 USD

3% nie mniej niż  5,00

3% nie mniej niż  5,00

x

x

3,5% nie mniej niż  5,00

3% min.  5,00

5/

towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych **

bez opłat

bez opłat

bez opłat

x

x

x

x

bez opłat

x

4.

Wypłata gotówki w walutach obcych:

         

1/

od wartości operacji - za każdą operację, z zastrzeżeniem ppkt 2

 3% nie mniej niż 10,00

 4% nie mniej niż
3 EUR

 4% nie mniej niż
4 USD

 3% nie mniej niż 10,00

3% nie mniej niż 10,00

 5%

5%

3% nie mniej niż 10,00

3% nie mniej niż 10,00

2/

w ramach specjalnego zestawu "Transport i logistyka", o którym mowa w Części II w Dziale II – od wartości operacji - za każdą operację

3% nie mniej 5,00

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości operacji

 

 

 

 

 

 

 

  

1/

krajowych

x

x

x

1,5%

1,5%

bez opłat

bez opłat

x

1,30%

2/

zagranicznych

x

x

x

1,5%

1,5%

bez opłat

bez opłat

x

1,30%

6.

Zmiana limitu kart debetowych w oddziale

10,00

2,5 EUR

3 USD

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00

x

7.

Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego

x

x

x

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

x

bez opłat

8.

Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji 

15,00

3 EUR

4 USD

15,00

15,00

x

x

15,00

15,00

1/

przesłanie zestawienia operacji pocztą - opłata miesięczna

x

x

x

x

x

5,00

5,00

x

x

2/

za udostępnienie elektronicznego zestawienia operacji przez usługę e-Konto

x

x

x

x

x

0,00

0,00

x

x

9.

Sprawdzenie i/lub wydruk salda z rachunku w bankomacie PKO Banku Polskiego SA

1,5

1 EUR

1 USD

x

x

x

x

1,50

x

10.

Odtworzenie numeru PIN

10,00

2,5 EUR

3 USD

x

x

x

x

10,00

10,00

11.

Aktywacja ubezpieczenia w sytuacji gdy Posiadacz lub Użytkownik karty Diners Club  nie może opłacić kosztów podróży swoją kartą:

         

1/

aktywacja ubezpieczenia na jedną podróż x x x x x 67,00xxx

2/

pakiet aktywacyjny- opłata miesięczna
Uwaga:
Opłata nie dotyczy  kart, które dokonują miesięcznego obrotu w wysokości min. 2.000 PLN
      10,00xxx

12.

Przejęcie odpowiedzialności za operacje nieautoryzowne  zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna)2,000,50 EUR1 USDxxxxbez opłatx

* W przypadku operacji bezgotówkowych i gotówkowych realizowanych kartami debetowymi VISA, z wyłączeniem Visa Business Electron Adm., wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji.

** W przypadku operacji bezgotówkowych i gotówkowych realizowanych kartami obciążeniowymi VISA dokonywanych w walucie innej niż EUR, PKO Bank Polski SA pobiera dodatkowa prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2% operacji.

Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

ROZDZIAŁ II: Produkty w administrowaniu

  Visa Business Electron Adm.
12 
   w złotych
1.Opłata miesięczna za kartę 2,00
2. Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację: 
1)w bankomatach PKO Banku Polskiego SA bez opłat
2)w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA3,0%min 5,00
3)w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA   3,0%min 5,00
4)w  urzędach pocztowych3,0%min 5,00
3.Wypłata gotówki w walutach obcych- od wartości operacji-za każda operację3% nie mniej niż 15,00
4.Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji  15,00
5.Transakcje bezgotówkowe w kraju/ za granicą*0,00
6. Odtworzenie numeru PIN10,00
7.Sprawdzenie salda rachunku głównego w bankomacie PKO Banku Polskiego SA 1,50

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami VISA wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 1% wartości transakcji.

** Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.