Karta PKO MasterCard Business PKO DINERS CLUB Obciążeniowa Visa Business ** Debetowa Visa Business * Karta PKO Visa Business Electron *
    PKO MasterCard Złota PKO MasterCard Srebrna PKO Diners Club Executive PKO Diners Club
Standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych
  KARTY CHARGE I POZOSTAŁE KARTY DEBETOWE DLA RACHUNKÓW W OFERCIE              
  Wydanie kart charge lub każdorazowe wznowienie kart charge do rachunków:KONTO FIRMOWE i RACHUNEK BIZNES oraz pakietów: NASZA WSPÓŁNOTA BŁĘKITNA i NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA

Uwaga:
Opłaty wydawnicze i transakcyjne do kart debetowych  zawiera Część I Taryfy - STANDARDOWA OFERTA DEPOZYTOWA
300,00 100,00 300,00 150,00 100,00 50,00 40,00

 

 

 

Karta PKO  typu Partner

Karta PKO Visa Business wydawana do rachunków walutowych

Karta PKO MasterCard Business

PKO DINERS CLUB

 

Debetowa Visa Business

 

Obciążeniowa Visa Business

 

 

 

 

w EUR

w USD

PKO MasterCard Złota

PKO MasterCard Srebrna

PKO Diners Club Executive

PKO Diners Club Standard

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

 II.  KARTY DLA RACHUNKÓW W ADMINISTROWANIU

w złotych

 w walucie rachunku  w walucie rachunku

w złotych

w złotych

w złotych

w złotych

w złotych

w złotych

1.

Wydanie kart debetowych i charge lub każdorazowe wznowienie tych kart wydanych do rachunków w administrowaniu: opłata za  każdy 12-miesięczny okres ważności karty, z  zastrzeżeniem ppkt 1-8 

30,00

20 EUR

25 USD

300,00

100,00

300,00

150,00

50,00

100,00

1/

wydanie 1 karty PKO typu Partner w ramach pakietu BIZNES DEBIUT za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty i za kolejne 12-miesięczne okresy ważności karty oraz jej wznowienie w ramach następnych pakietów

bez opłat

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

2/

wydanie 1 karty PKO typu Partner za cały okres ważności karty w ramach pakietu BIZNES DEBIUT_18 oraz za następne okresy ważności karty i jej wznowienie w ramach kolejnych pakietów

x

x

x

x

x

x

3/

wydanie i wznowienie 1 karty PKO typu Partner  w ramach pakietów BIZNES ROZWÓJ, BIZNES WALUTA, BIZNES KOMFORT, BIZNES KOMFORT PLUS oraz 3 kart w pakiecie BIZNES SUKCES i BIZNES SUKCES PLUS

x

x

x

x

x

x

4/

wydanie i wznowienie dowolnej ilości kart PKO typu Partner w ramach specjalnego zestawu "Transport i logistyka", o którym mowa w Części II w Dziale II

x

x

x

x

x

x

5/

wydanie i wznowienie 1 karty walutowej dla posiadaczy specjalnego zestawu walutowego, o którym mowa w Części II w Dziale II

x

bez opłat

bez opłat

x

x

x

x

x

x

6/

wydanie 1 karty PKO Visa Business Electron do Pakietu ZARZĄDCA, za pierwszy 12 miesięczny okres ważności karty 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7/

wydanie i wznowienie karty  PKO Diners Club oraz PKO Mastercard Business w ramach pakietu BIZNES SUKCES PLUS

x

x

x

150,00

50,00

150,00

75,00

x

x

8/

wydanie i wznowienie 1 karty PKO typu Partner w ramach Pakietu Mobilnego dla Firm za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty

bez opłat

x

x

x

x

x

x

x

x

III.

OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE

                 

2.

Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo

50,00 + koszty przesyłki

12 EUR + koszty przesyłki

15 USD + koszty przesyłki

50,00 + koszty przesyłki

50,00 + koszty przesyłki

x

x

50,00 + koszty przesyłki

50,00 + koszty przesyłki

3.

Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację:

 

 

 

 

 

 

 

   

1/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem lit. a

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3% nie mniej niż  5,00

3% nie mniej niż  5,00

5%

5%

3,5% nie mniej niż  5,00

3% min.  5,00

a

przy użyciu karty PKO typu Partner, wydanej lub wznowionej do Pakietu Mobilnego dla Firm - za każdą operację

1,00

x

x

x

x

x

x

x

x

2/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA

0,2%

3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR

3,5% nie mniej niż 2,0 USD

3% nie mniej niż 5,00

x

x

3,5% nie mniej niż  5,00

3% min.  5,00

3/

w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA

3,5% nie mniej niż  5,00

3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR

3,5% nie mniej niż 2,0 USD

3% nie mniej niż  5,00

3% nie mniej niż  5,00

5%

5%

3,5% nie mniej niż  5,00

3% min.  5,00

4/

w urzędach pocztowych

3,5% nie mniej niż  5,00

3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR

3,5% nie mniej niż 2,0 USD

3% nie mniej niż  5,00

3% nie mniej niż  5,00

x

x

3,5% nie mniej niż  5,00

3% min.  5,00

5/

towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych **

bez opłat

bez opłat

bez opłat

x

x

x

x

bez opłat

x

4.

Wypłata gotówki w walutach obcych:

                 

1/

od wartości operacji - za każdą operację, z zastrzeżeniem ppkt 2

 3% nie mniej niż 10,00

 4% nie mniej niż
3 EUR

 4% nie mniej niż
4 USD

 3% nie mniej niż 10,00

3% nie mniej niż 10,00

 5%

5%

3% nie mniej niż 10,00

3% nie mniej niż 10,00

2/

w ramach specjalnego zestawu "Transport i logistyka", o którym mowa w Części II w Dziale II – od wartości operacji - za każdą operację

3% nie mniej 5,00

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości operacji

 

 

 

 

 

 

 

   

1/

krajowych

x

x

x

1,5%

1,5%

bez opłat

bez opłat

x

1,30%

2/

zagranicznych

x

x

x

1,5%

1,5%

bez opłat

bez opłat

x

1,30%

6.

Zmiana limitu kart debetowych w oddziale

10,00

2,5 EUR

3 USD

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00

x

7.

Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego

x

x

x

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

x

bez opłat

8.

Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji 

15,00

3 EUR

4 USD

15,00

15,00

x

x

15,00

15,00

1/

przesłanie zestawienia operacji pocztą - opłata miesięczna

x

x

x

x

x

5,00

5,00

x

x

2/

za udostępnienie elektronicznego zestawienia operacji przez usługę e-Konto

x

x

x

x

x

0,00

0,00

x

x

9.

Sprawdzenie i/lub wydruk salda z rachunku w bankomacie PKO Banku Polskiego SA

1,5

1 EUR

1 USD

x

x

x

x

1,50

x

10.

Odtworzenie numeru PIN

10,00

2,5 EUR

3 USD

x

x

x

x

10,00

10,00

11.

Aktywacja ubezpieczenia w sytuacji gdy Posiadacz lub Użytkownik karty Diners Club  nie może opłacić kosztów podróży swoją kartą:

                 

1/

aktywacja ubezpieczenia na jedną podróż  x  x  x  x  x  67,00 x x x

2/

pakiet aktywacyjny- opłata miesięczna
Uwaga:
Opłata nie dotyczy  kart, które dokonują miesięcznego obrotu w wysokości min. 2.000 PLN
           10,00 x x x

12.

Przejęcie odpowiedzialności za operacje nieautoryzowne  zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna) 2,00 0,50 EUR 1 USD x x x x bez opłat x

* W przypadku operacji bezgotówkowych i gotówkowych realizowanych kartami debetowymi VISA, z wyłączeniem Visa Business Electron Adm., wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji.

** W przypadku operacji bezgotówkowych i gotówkowych realizowanych kartami obciążeniowymi VISA dokonywanych w walucie innej niż EUR, PKO Bank Polski SA pobiera dodatkowa prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2% operacji.

Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

ROZDZIAŁ II: Produkty w administrowaniu

    Visa Business Electron Adm.
1 2  
     w złotych
1. Opłata miesięczna za kartę  2,00
2.  Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację:  
1) w bankomatach PKO Banku Polskiego SA  bez opłat
2) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA 3,0%min 5,00
3) w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA    3,0%min 5,00
4) w  urzędach pocztowych 3,0%min 5,00
3. Wypłata gotówki w walutach obcych- od wartości operacji-za każda operację 3% nie mniej niż 15,00
4. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji   15,00
5. Transakcje bezgotówkowe w kraju/ za granicą* 0,00
6.  Odtworzenie numeru PIN 10,00
7. Sprawdzenie salda rachunku głównego w bankomacie PKO Banku Polskiego SA  1,50

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami VISA wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 1% wartości transakcji.

** Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.