Właścicielem produktu „Faktoring” jest PKO Faktoring SA.

Oprocentowanie – zgodnie z propozycją PKO Faktoring SA.

Opłaty i prowizje – zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji PKO Faktoring SA dostępną u przedstawicieli PKO Faktoring SA.

Więcej o PKO Faktoring SA na stronie www.pkobpfaktoring.pl