Karta PKO Visa Biznes Wielowalutowa

Jedna karta może być wspólną kartą do rachunku w PLN i pomocniczych rachunków walutowych

Karta PKO Visa Business Waluta w EUR i USD

Karta debetowa PKO Visa Business Waluta przeznaczona jest przede wszystkim dla właścicieli/pracowników firm często podróżujących za granicę.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

Karta kredytowa PKO Euro Biznes umożliwia swobodne zarządzanie wydatkami firmy poprzez wykorzystanie przyznanego limitu aż do 56 dni bez odsetek.