Trendy konsumenckie, które warto znać

Eko, personalizacja, współdzielenie - trendy konsumenckie, które warto znać

Znajomość trendów pozwala oszacować możliwości rozwojowe, konieczne inwestycje, szanse na przetrwanie firmy na rynku.

Znaleźć dla siebie miejsce na rynku

Luksusowa marka Coach, szukając sposobu na przetrwanie kryzysu z 2008 r. postanowiła wypuścić na rynek nową linie produktów. Były nie tylko o niemal połowę tańsze, ale też bardziej odważne w kolorystyce i fasonie. Z badań firmy wynikało, że w trudnych czasach konsumenci będą szukali produktów, nie tylko bardziej dopasowanych do ich aktualnej sytuacji finansowej, ale też takich, które poprawią im nastrój. Nowa linia nie tylko pozwoliła przetrwać chude lata, ale zwiększyć sprzedaż. Innym przykładem jest Coca-Cola, która cały czas odnotowuje dobre wyniki finansowych. A wszystko to w czasach, kiedy moda na słodkie napoje gazowane, z których słynie ten amerykański koncern przemija. Firma uwzględniła w swojej strategii rozwoju nowe nawyki żywieniowe konsumentów, co w praktyce wiązało się z „odchudzeniem” napojów przez pozbawienie ich cukru. Sprzedaż Coca-Coli Zero już siódmy kwartał z rzędu rośnie w tempie dwucyfrowym. Jest też przykład z naszego rynku. To marka Cropp, która kilkanaście lat temu, zaledwie po dwóch latach obecności zrezygnowała z ubrań w stylu undergroundowym na rzecz mody ulicy. Firma w ten sposób wykorzystała rynkową niszę, zapewniając sobie sukcesywny rozwój, nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Co roku ukazuje się cała masa raportów, które opisują trendy konsumencie pod kątem tego co i jak będzie kupowane oraz dlaczego. Wśród nich można wymienić badania Euromonitor International, Ericsson ConsumerLab, Ebeltoft Group, czy Cisco. Co z nich wynika?

Bardziej eko

Bardziej niż kiedykolwiek na pierwszy plan wybija się sposób wytworzenia produktów.  I nie chodzi wyłącznie o wykorzystane składniki, wśród których powinny dominować te naturalne, ale o to, że cały proces powinien odbywać się z poszanowaniem środowiska. Powinno dążyć się z nim do wyeliminowania w jak największym stopniu plastiku. Trend ten nabrał tempa odkąd pod koniec 2018 r. Bruksela przyjęła porozumienie w sprawie dyrektywy plastikowej. Zwróciło to oczy konsumentów na nieodpowiedzialne zastosowanie tego surowca, a tym samym na szkody jakie to wyrządza na ziemi. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą stracić klientów, powinni myśleć o wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju, której jednym z punktów będzie zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych. Dotyczy to nie tylko producentach, ale i sprzedawców.

Butelki wyprodukowane w 100 proc. z tworzywa PET pochodzącego z recyklingu, rezygnacja z tacek przy pakowaniu produktów, zwrotne opakowania zbiorcze, zmniejszenie liczby plastikowych siatek przypadających na każde zakupy czy częstsze stosowanie toreb papierowych przez supermarkety – to działania, które podobają się konsumentom.

Jedna z dużych sieci handlowych postanowiła np. zmniejszyć gramaturę butelek wody, co pozwala na idące w setki ton oszczędności platiku. Zastąpienie tradycyjnych patyczków higienicznych papierowymi z bawełnianą główką – to następne oszczędności plastiku podobnego rzędu.

Etyka, personalizacja, innowacja…

Z dbałości o środowisko naturalne wynikają też inne trendy jak ten związany z podejmowaniem etycznych wyborów, czy minimalizm, który ściśle wiąże się ze zmianą sposobu życia młodego pokolenia. Młodzi są coraz częściej nastawieni przede wszystkim na przeżywanie nowych doświadczeń i wrażeń. Posiadanie rzeczy na własność ogranicza im realizację tego celu. W związku z tym wolą wynajmować niż kupować, a jeśli kupują to ograniczają się do potrzebnych rzeczy. Dla przedsiębiorców to sygnał, że nadchodzi era produktów wysokiej jakości, ponadczasowych, które rzadziej trzeba wymieniać. To też sygnał, że trend związany z współdzieleniem, wypożyczaniem, czy wynajmem będzie przybierał na sile.

Nowe pokolenie konsumentów, w przeciwieństwie do swoich poprzedników ma też dużą potrzebę wyróżniania się. Stąd upodobanie do personalizacji usług i produktów. Nie jest to możliwe bez pozyskania wiedzy na temat konsumenta. Dla przedsiębiorców oznacza to coraz większe angażowanie się w działania mające na celu zbieranie danych.

Personalizacja to przejaw znudzenia masowością. Konsumenci oczekują coraz bardziej zróżnicowanej oferty, bo ta pozwoli im znaleźć coś, co będzie lepiej dopasowane do ich potrzeb i wymagań. Marka nadal się liczy, ale lojalność wobec niej spada. Przedsiębiorcy będą musieli wykazać się w związku z tym większą aktywnością w pozyskiwaniu nowych klientów i utrzymaniu dotychczasowych. A to oznacza konieczność wprowadzania innowacji, promocji cenowych, upustów, zaskakiwanie ofertą, wszystko po to, by kupujący nie znudzili się i nabywali produkty i usługi.

Single z wymaganiami

Euromonitor International zwraca uwagę w swoim raporcie również na rosnącą rolę gospodarstw jednoosobowych. Młode pokolenie mniej chętnie angażuje się w małżeństwo, a nawet życie w związku partnerskim, co też ma znaczenie dla podkreślenia swojej indywidualności. Z drugiej strony, stawiają coraz większe wymagania producentom i usługodawcom, mimo to oczekują wciąż prostych, bezproblemowych towarów i usług. Są też chętni bardziej niż kiedykolwiek uczestniczyć w ich tworzeniu. Stąd duża gotowość do uczestniczenia w badaniach konsumenckich. Do tego wszystko ma być tu i teraz, bo świat gna, a klienci nie konsumują, a wręcz pochłaniają produkty i treści.

Trzeba być w sieci

Sprzedaż, jak wiele naszych życiowych spraw, przenosi się do internetu i to coraz częściej tego mobilnego – w komórce. Zgodnie z przewidywaniami Cisco do 2022 r. 22 proc. globalnego ruchu internetowego będzie pochodziło z sieci komórkowych. Oznacza to wzrost o 12 proc. względem 2017 r. Cisco zapowiedziało też, że w nadchodzącym roku zaobserwujemy wzrost znaczenia mediów wizualnych oraz zastosowania VR w biznesie, od wirtualnych prezentacji po testy i oceny produktów i nieruchomości online.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat planowania inwestycji? Przejdź TUTAJ

 
Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.
Drukuj

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.