Gwarancja FGR stanowi pomoc publiczną i jest udzielana pod warunkiem złożenia do Banku wniosku o udzielenie gwarancji przed zakończeniem inwestycji

 

Jak dostać kredyt z gwarancją z FGR i dopłatą do oprocentowania?

1. Odwiedź nasz dowolny oddział
2. Złóż wniosek o kredyt lub pożyczkę wraz z wnioskiem o dopłaty do oprocentowania
3. Po otrzymaniu decyzji kredytowej, podpisz umowę kredytu lub pożyczki

Rodzaje finansowania objęte gwarancją

Finansowanie obrotowe dla rolnika

Kredyt na koncie dla rolnika

Pożyczka dla rolnika

Finansowanie inwestycyjne

Program koordynowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny przeznaczony dla całego sektora rolnego, realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020