Rzecznik Klienta w PKO Banku Polskim jest dla Ciebie

Moim głównym zadaniem jest pośredniczenie i wspieranie Państwa w kontaktach z bankiem oraz rozwiązywanie sytuacji, które mogą powstać w trakcie korzystania z produktów lub usług banku.

Zależy mi na kształtowaniu procesów bankowych i postaw pracowników tak, aby były jeszcze bliższe Państwa oczekiwaniom.

Paweł Anyszewski
Rzecznik Klienta PKO Banku Polskiego S.A.

Co powinna zawierać Twoja prośba do Rzecznika Klienta?
Jak zgłosić odwołanie do Rzecznika Klienta?
Kiedy otrzymasz odpowiedź?
W jaki sposób otrzymasz odpowiedź?
Drukuj