O śmierci bliskiego trzeba poinformować bank. Jak to zrobić?

 • Konieczne jest dostarczenie do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego skróconego odpisu aktu zgonu – żeby to zrobić, nie musisz być spokrewniony ze zmarłym
 • Po zgłoszeniu śmierci w przypadku konta indywidualnego – dla bezpieczeństwa zablokujemy konto. To oznacza, że :
  • wypłata pieniędzy będzie niemożliwa
  • nie wygasa dyspozycja na wypadek śmierci
  • wygasną wszystkie udzielone pełnomocnictwa
  • nie będziemy już naliczać opłat za konto
 • Po zgłoszeniu śmierci w przypadku konta wspólnego – konto będzie nadal prowadzone jako konto wspólne. Możesz dalej z niego korzystać z pewnymi ograniczeniami
Kto może wypłacać pieniądze z konta zmarłego?
Jak dostać zwrot kosztów pogrzebu z konta indywidualnego?
Jak odebrać pieniądze z dyspozycji na wypadek śmierci z konta indywidualnego?
Jak otrzymać spadek?
Sądowny lub umowny dział spadku – kiedy go potrzebuję?
Mam konto wspólne ze zmarłym. Co stanie się z kontem?
Zwróć jeszcze uwagę na:
 • Dokumenty w języku obcym przekaż w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce albo konsula 
 • Sprawy spadku w banku może załatwić za Ciebie pełnomocnik. Ustanowisz go w oddziale banku lub u notariusza polskiego, zagranicznego, polskiego przedstawiciela dyplomatycznego albo konsula polskiego za granicą 

Co musi mieć pełnomocnictwo?

Umocowanie do sporządzenia działu spadku oraz do wypłaty pieniędzy z kont zmarłego w PKO Banku Polskim

– Jeśli pełnomocnik jest jednym ze spadkobierców – zgodę na to, żeby pełnomocnik mógł być równocześnie stroną umowy o dział spadku 

 • Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym spadkobiercy, który jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, Ty składasz i podpisujesz wszystkie dokumenty w jej imieniu. Pamiętaj, żeby okazać dokument, który potwierdzi Twoje uprawnienia. Potrzebne może być też zezwolenie sądu opiekuńczego na sporządzenie działu spadku i wypłatę pieniędzy w ramach spadku przez przedstawiciela 
 • Jeśli masz tytuł prawny do spadku po właścicielu konta i szukasz kont po zmarłych, możesz skorzystać z usługi Centralnej Informacji. Szczegóły znajdziesz na stronie KIR: https://www.centralnainformacja.pl/
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj