MIFID

Dotyczy ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych

Więcej

EMIR

Dotyczy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

Więcej
Drukuj