Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Część I. Oprocentowanie wkładów na rachunkach bankowych osób fizycznych - obowiązuje od 18 lipca 2016 r.

 

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Wkłady płatne na żądanie na rachunkach oszczędnościowo -rozliczeniowych:0,00
1a.Wkłady płatne na żądanie na rachunkach oszczędnościowo –rozliczeniowych PKO Konto Dziecka: 
 1) do 2 500 PLN2,50
 2) nadwyżka powyżej 2 500 PLN0,50
3.Rachunek oszczędnościowy 
 do 999,990,30
 od 1 000,00 do 9 999,99 zł0,30
 od 10 000,00 do 19 999,99 zł0,35
 od 20 000,00 do 49 999,99 zł0,35
 od 50 000,00 zł do 99 999,990,40
 od 100 000,00 zł do 199 999,990,45
 od 200 000,00 zł0,90
3a.Rachunek oszczędnościowy Plus 
 1) do 999,990,50
 2) nadwyżka ponad 999,99 do 9 999, 99 zł0,50
 3) nadwyżka ponad 9 999,99 do 19 999,99 zł0,50
 4) nadwyżka ponad 19 999,99 do 49 999,99 zł0,50
 5) nadwyżka ponad 49 999,99 do 99 999,99 zł0,60
 6) nadwyżka ponad 99 999,99 do 199 999,99 zł0,70
 7) nadwyżka ponad 199 999,99 do 499 999,99 zł  1,00
 8) nadwyżka ponad 499 999,99 do 999 999,99 zł1,10
 9) nadwyżka ponad 999 999,99 zł1,20

3b. Pierwsze Konto Oszczędnościowe

Lp.

Wyszczególnienie

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.oprocentowanie podstawowedo 10 000,00 złnadwyżka ponad 10 000,00 zł
2,001,60
2.oprocentowanie dodatkowe - Bonus0,50

 

* Oprocentowanie promocyjne środków pieniężnych do kwoty 9 999,99 zł jest wyższe o 1,50 pp od oprocentowania standardowego dla Rachunku Oszczędnościowego Plus

 

4. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej1

WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
poniżej 10 000 złod 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
1)ze zmienną stopą procentową (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.):   
 a) na 36 miesięcy0,400,400,40
 b) na 24 miesiące0,300,300,30
 c) na 12 miesięcy0,250,250,25
 d) na 6 miesięcy0,200,200,20
2)ze stałą stopą procentową w okresie umownym:   
 a) na 6 miesięcy0,200,200,20
 b) na 3 miesiące0,100,100,10
 c) na 2 miesiące0,050,050,05
 d) na 1 miesiąc0,050,050,05
 e) na 21 dnix0,010,01
 f) na 14 dnix0,010,01
 g) na 7 dnix0,010,01

5. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata otwierana na okres 12 miesięcy (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Stopa procentowa w stosunku rocznym
lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:lokata likwidowana po upływie okresu umownego
123456789101112
0,010,010,050,050,100,100,200,200,250,250,300,300,50

6. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata otwierana na okres 24 miesięcy (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Stopa procentowa w stosunku rocznym
lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:lokata likwidowana po upływie okresu umownego
123456789101112
0,010,010,050,050,100,100,150,150,200,200,250,25
131415161718192021222324
0,300,300,350,350,400,400,450,450,500,500,500,500,60

7. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata otwierana na okres 36 miesięcy (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Stopa procentowa w stosunku rocznym
lokata likwidowana w kwartale od daty jej złożenia:lokata likwidowana po upływie okresu umownego
123456789101112
0,010,050,050,100,100,150,200,250,300,350,400,500,70

8. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata otwierana na okres 60 miesięcy (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Stopa procentowa w stosunku rocznym
lokata likwidowana w półroczu od daty jej złożenia:lokata likwidowana po upływie okresu umownego
12345678910
0,050,100,150,200,300,400,500,600,700,801,00

9. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej FORTUNA na okres1) (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1) 3 miesięcy0,10
2) 6 miesięcy0,20
3) 12 miesięcy0,25
WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
10. Wkłady na książeczkach oszczędnościowych imiennych - płatne na żądanie 3)0,01

11. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych2) 3)

WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
poniżej 10 000 złod 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
1)ze zmienną stopą procentową:   
 a) na 36 miesięcy0,400,400,40
 b) na 24 miesiące0,300,300,30
 c) na 12 miesięcy0,250,250,25
 d) na 6 miesięcy0,200,200,20
2)ze stałą stopą procentową w okresie umownym:   
 a) na 6 miesięcy0,200,200,20
 b) na 3 miesiące0,100,100,10
 c) na 1 miesiąc0,050,050,05
WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
10a. Wkłady na książeczkach oszczędnościowych SKO - płatne na żądanie0,50Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
12.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokacyjnym IKE (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)1,501) W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu umownego odsetki liczone są według stopy procentowej ustalonej zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

2) W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu umownego odsetki liczone są według stopy procentowej ustalonej zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

3) Od dnia 22.10.2010 r. umowy o prowadzenie anonimowych rachunków (na okaziciela) wygasły z mocy prawa na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz.1317)

 

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
13.Środki pieniężne na rachunkach Szkolnej Kasy Oszczędności: 
  1Rachunek SKO Konto dla Szkoły0,00
  2Rachunek SKO Konto dla Rady Rodziców0,00
  3Rachunek SKO Konto Plan Szkoły1,50
  4Rachunek SKO Konto Plan Rady Rodziców1,50
  5Rachunek SKO Konto dla Ucznia: 
a)  do 2 500,00 zł2,50
b)  nadwyżka ponad 2 500,00 zł0,50

 

Lokaty terminowe deklarowane na okres 3, 6 i 12 miesięcy
WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
3 miesięcy z oprocentowaniem stałym0,10
6 miesięcy, z oprocentowaniem stałym0,10
12 miesięcy, z oprocentowaniem stałym0,10Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu
WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
Dla 1, 2, 3 miesiąca0,00
Dla 4, 5, 6 miesiąca0,10
Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy - 0,50 % w skali rokuLokata 6+6 o stałym oprocentowaniu (otwierana do dnia 31 grudnia 2015 r.)
WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6 miesiąca0,00
Dla 7, 8, 9, 10, 11, 12 miesiąca0,10
Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy - 0,30 % w skali rokuLokata 9+9 o stałym oprocentowaniu (otwierana do dnia 31 grudnia 2015 r.)
WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miesiąca0,00
Dla 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 miesiąca0,20
Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 18-miesięcy - 0,40 % w skali roku

 

Lokata 9-miesięczna Progresja 9M (otwierana do dnia 31 grudnia 2015 r.)
W każdym miesiącu lokaty1 m-c2 m-c3 m-c4 m-c5 m-c6 m-c7 m-c8 m-c9 m-c
Stopa procentowa w stosunku rocznym0,01%0,05%0,10%0,15%0,20%0,25%0,30%0,35%0,40%

 

Lokata Parzysta
 do 19 999,99od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:od 50 000 zł:
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty0,100,100,10
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty0,150,150,15
W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty0,200,300,40

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane.


Lokata Nieparzysta
 do 19 999,99od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:od 50 000 zł:
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty0,100,100,10
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty0,150,150,15
W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty0,200,300,40

W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane.


Lokata Parzysta na nowe środki
 do 19 999,99od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:od 50 000 zł:
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty0,100,100,10
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty0,150,150,15
W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty0,400,500,60

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane.

Lokata Nieparzysta na nowe środki
 do 19 999,99od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:od 50 000 zł:
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty0,100,100,10
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty0,150,150,15
W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty0,300,400,50

W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane.

 

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

dla kwot do 19 999,99 PLN

dla kwot od 20 000,00 PLN
do 49 999,99 PLN

dla kwot od 50 000,00 PLN

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej na nowe środki

0,700,800,90

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej

0,500,600,70

 

Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 lub 12–miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Zrównoważony oraz PKO Papierów Dłużnych Plus (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

6M  (%)

12M  (%)

1

2

3

4

50%

do 19 999,99 PLN

2,002,25

od 20 000,00 PLN

2,252,50

 

Rachunek lokaty inwestycyjnej 3, 6, 12-miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego Wzrostu oraz PKO Papierów Dłużnych Plus (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Wysokość oprocentowania po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

3M stopa procentowa (%)

6M stopa procentowa (%)

12M stopa procentowa (%)

1

2

3

4

5

25%

poniżej 100 000 zł

1,75

2,00

2,25

od 100 000 zł

2,00

2,25

2,50

50%

poniżej 100 000 zł

2,25

2,50

2,75

od 100 000 PLN zł

2,50

2,75

3,00

75%

poniżej 100 000 zł

2,50

2,75

3,00

od 100 000 zł

3,00

3,25

3,50

 

Lokata 3+9+12 odnawialna na nowe środki (W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane)

 

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,10

0,10

0,10

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty

0,15

0,15

0,15

w przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,25

1,30

1,40

 

Lokata 3+9+12 odnawialna  (W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane)

 

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,10

0,10

0,10

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty

0,15

0,15

0,15

w przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,20

0,30

0,40

 

Lokata 3+9+12 nieodnawialna  (W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane) (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

 

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,10

0,10

0,10

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty

0,20

0,20

0,20

w przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,30

0,40

0,50

 

Wyszczególnieniedo 19 999,99 złod 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej (otwierany do dnia 31 grudnia 2015 r.)0,050,100,15

 

Lokata 6-miesięczna odnawialnado 19 999,99 złod 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
 oprocentowanie stałe w skali roku1,101,201,30

 

Lokata 6-miesięczna internetowa
do 19 999,99 złod 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000,00 zł
do 74 999,99 zł
od 75 000,00 zł
do 99 999,99 zł
od 100 000 zł
oprocentowanie stałe w skali roku1,201,251,301,401,45

 

Lokata 24-miesięczna na nowe środki
oprocentowanie stałe w skali roku
do 19 999,99 złod 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
 w przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków1,251,401,55
 w przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków0,500,500,50

 

Lokata 3+3M na nowe środkiStopa procentowa w stosunku rocznym
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 1 do
3 miesiąca trwania lokaty
0,00
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do
6 miesiąca trwania lokaty
0,10
W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty0,50
W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty1,20

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 3-miesięcznej z Programem Inwestycyjnym PKO Akcjomat

 

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

 

Kwota produktu
(kwota wpłaty na lokatę i Akcjomat)

Oprocentowanie 3-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Segmentu Podstawowego

Oprocentowanie 3-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej

 
 

od 20 000 zł do 99 999,99 zł

2,3

2,3

 

od 100 000 zł do 199 999,99 zł

2,4

2,5

 

od 200 000 zł

2,5

2,8

 

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowo – inwestycyjnejw ramach Programu Inwestycyjnego „Autolokacja”

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (%) -po dotrzymaniu 12 – miesięcznego okresu umownego

3,00