2019-04-11

Skorzystaj z nowego, wygodnego sposobu potwierdzania swoich bankowych operacji – możesz autoryzować je w swojej aplikacji mobilnej IKO

Mobilna autoryzacja – jak to działa?

 • Po zleceniu operacji, np. polecenia przelewu otrzymasz powiadomienie z aplikacji mobilnej IKO.
 • 2 sposoby potwierdzania operacji w IKO - w zależności od typu operacji i kwoty:
  1. Bezpośrednio w powiadomieniu push w aplikacji, przez wybranie Zatwierdź
  2. W uruchomionej aplikacji IKO – przez wybranie Zatwierdź lub podanie kodu PIN i Zatwierdź
 • 0 zł za aktywację i korzystanie (pamiętaj: do korzystania z mobilnej autoryzacji potrzebujesz dostępu do internetu, co może się wiązać z opłatą za pakiet transmisji danych)

 

Jak włączyć mobilną autoryzację w aplikacji IKO?

 1. Kliknij ikonę menu (☰) → UstawieniaNarzędzia autoryzacyjne.
  Jak włączyć mobilną autoryzację w aplikacji IKO?
 2. Kliknij kafelek Aplikacja IKO i wybierz urządzenie, które będzie służyć do mobilnej autoryzacji.Jak włączyć mobilną autoryzację w aplikacji IKO?
 3. Kliknij przycisk Zatwierdź i na następnym ekranie podaj kod otrzymywany w dotychczasowy sposób (kod SMS/kod z karty kodów jednorazowych).
  Jak włączyć mobilną autoryzację w aplikacji IKO?

 

Jak włączyć mobilną autoryzację w serwisie internetowym iPKO?

 1. Przejdź do sekcji UstawieniaAutoryzacja i kliknij Zmień narzędzie autoryzacyjne.
 2. Wybierz Aplikacja mobilna IKO jako narzędzie autoryzacyjne, którego chcesz używać. Możesz włączyć dodatkowo zatwierdzanie logowania do serwisu internetowego iPKO w IKO (tzw. weryfikacja dwuetapowa) i kliknij Dalej.
 3. Wybierz urządzenie, które będzie służyć do mobilnej autoryzacji i na następnym ekranie podaj kod otrzymywany w dotychczasowy sposób (kod SMS/kod z karty kodów jednorazowych).
 4. Zaloguj się do IKO na wskazanym wcześniej urządzeniu i potwierdź aktywację mobilnej autoryzacji.

 

Aplikacja mobilna IKO oraz serwis internetowy iPKO stanowią usługę bankowości elektronicznej.

Więcej o mobilnej autoryzacji
Więcej o aplikacji mobilnej IKO