Otrzymujesz papierowe listy o swoich produktach inwestycyjnych?

22.04.2022
Postaw na ekologię i zamień papier na e-mail kilkoma kliknięciami! Odbieraj indywidualnie adresowane dokumenty dotyczące funduszy inwestycyjnych i lokat strukturyzowanych e-mailem. Wystarczy, że skorzystasz z nowej funkcji w swoim serwisie iPKO.


Jak zmienić papierowe listy o swoich funduszach inwestycyjnych i lokatach strukturyzowanych na e-maile?

  • W serwisie internetowym iPKO wejdź w Ustawienia Korespondencja i powiadomieniaa
  • W sekcji Sposób wysyłki korespondencji z banku przy Inwestycjach wybierz Zmień

Twój wybór obejmie indywidualnie adresowane dokumenty, a przede wszystkim: informacje o kosztach i opłatach poniesionych w ciągu roku i ich wpływie na zwrot z inwestycji, informacje o aktywach zgromadzonych na rachunkach lokat strukturyzowanych (o ile je posiadasz), zmiany Regulaminu świadczenia usług inwestycyjnych i inne.

Zmiana dotyczy wszystkich funduszy inwestycyjnych i lokat strukturyzowanych zakupionych w serwisie internetowym iPKO oraz w oddziałach banku.

Zobacz, jak odbierać pozostałą korespondencję online

Chcesz obsługiwać konto online?

Poznaj więcej możliwości serwisu iPKO

 

Zobacz starsze aktualności