2022-03-18

English version↓

 

Najpopularniejsze funkcje serwisu iPKO przetłumaczyliśmy na język angielski. Dzięki temu, klienci mogą jeszcze swobodniej obsługiwać swoje finanse, nawet jeśli nie znają języka polskiego.

Najpopularniejsze funkcje serwisu iPKO przetłumaczyliśmy na język angielski.

Dzięki temu, klienci mogą jeszcze swobodniej obsługiwać swoje finanse, nawet jeśli nie znają języka polskiego.

Przygotowaliśmy angielskie wersje najpopularniejszych elementów serwisu iPKO, m.in.:

 • stronę logowania do serwisu iPKO (w tym również sekcję pomocy w logowaniu)
 • stronę główną po zalogowaniu
 • nawigację po serwisie
 • szczegóły konta
 • formularze przelewów i listę odbiorców
 • historię operacji na kontach

By przejść na angielską wersję serwisu IPKO wystarczy na ekranie logowania wybrać flagę w prawym górnym rogu strony.

Dostępna jest na każdym urządzeniu, w tym również na tablecie czy telefonie – strona serwisu dostosuje się do wielkości ekranu.

Ważne: Jeżeli Twoim narzędziem autoryzacji są kody SMS – treść wiadomości również będzie w języku angielskim

iPKO

iPKO

 


Now, the iPKO online banking website is also available in English 

We have translated the most popular features of the iPKO online banking website into English.

Thanks to this, you can handle your finances even more freely, even if you do not know Polish.

We have prepared English versions of the most popular elements of the iPKO, including:

 • the login to the iPKO online banking website (including the section with help during logging in)
 • home page after logging in
 • site navigation
 • account details
 • transfer forms and a list of payees
 • history of operations on accounts

To switch to the English version of the iPKO, select the British flag on the login screen in the upper right corner of the page.

The English version is available on any device and adapts to the size of the screen, e.g. phone or tablet.

Important: If your authorization tool is SMS codes - the content of the message will also be in English