2022-03-15

Wzmacniamy bezpieczeństwo Twoich transakcji w serwisie internetowym iPKO biznes - od 18 marca br. dla każdego przelewu na rachunek spoza bazy kontrahentów poprosimy Cię o dodatkowe potwierdzenie używanym przez Ciebie narzędziem autoryzacyjnym.

W jakich sytuacjach będzie potrzebne dodatkowe potwierdzenie?

  • zapisywanie przelewu
  • modyfikacja przelewu
  • dodawaniu przelewu do paczki
  • modyfikacji przelewu w paczce
  • dodawanie kontrahenta
  • modyfikacja danych kontrahenta
  • import danych 

Nie wprowadzamy dodatkowego potwierdzenia dla przelewów podatkowych, ZUS i KRUS.

Pamiętaj o bezpieczeństwie

Na bieżąco sprawdzaj listę swoich odbiorców, a dla bezpieczeństwa zapisz ich w swojej bazie kontrahentów w iPKO biznes. Pamiętaj, że jeśli kontrahent informuje o zmianie rachunku (np. e-mailem) warto tę informacje potwierdzić np. telefonicznie.

Uwaga! Cyberprzestępcy mogą podmieniać numer rachunku chwilę przed zleceniem przelewu, bez Twojej świadomości:

  1. Na zainfekowanym komputerze kontrahenta, który wysyła fakturę już z niewłaściwym numerem
  2. W trakcie wysłania nieszyfrowanego e-maila z fakturą
  3. Na zainfekowanym komputerze użytkownika iPKO biznes

Weryfikuj dane przelewu przed jego wysłaniem.

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania dobrych praktyk bezpiecznego korzystania z serwisu internetowego iPKO biznes - https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko-biznes/bezpieczna-obsluga/ 

Zobacz jak dodać nowego odbiorcę do bazy kontrahentów