Zastrzeżenie numeru PESEL. Co zmieniło się od 1 czerwca 2024 r.?

27.05.2024
Od 1 czerwca 2024 r. sprawdzamy, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Obowiązkowa weryfikacja dotyczy wybranych produktów i usług bankowych.

Co daje zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL to ochrona przed jego wykorzystaniem bez Twojej wiedzy, np. po to, by wziąć kredyt na Ciebie. To większe zabezpieczenie Twoich danych, a docelowo - finansów.

Jak możesz zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie?

Zrobisz to szybko i wygodnie online w aplikacji mObywatel 2.0 lub w serwisie mObywatel.gov.pl. Możesz to także załatwić w urzędzie gminy.

Których produktów i usług dotyczy sprawdzanie zastrzeżenia numeru PESEL?

Sprawdzamy, czy nie masz zastrzeżonego numeru PESEL, m.in. zanim:

 • otworzymy Ci konto
 • pożyczymy Ci pieniądze
 • udostępnimy Ci bankowość elektroniczną
 • wypłacimy Ci w naszej placówce więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Nie załatwisz tych spraw, jeśli Twój numer PESEL będzie zastrzeżony. Zastrzeżenie możesz w każdej chwili cofnąć.

Dla pozostałych produktów i usług nic się nie zmienia.

Kogo to dotyczy?

Osób pełnoletnich, które mają numer PESEL

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

W serwisie mObywatel.gov.pl lub na portalu gov.pl

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 

Pytania i odpowiedzi dla klientów

 • Od 1.06.2024 r. sprawdzamy zastrzeżenie numeru PESEL przy zawieraniu nowych umów bankowości elektronicznej. Jeśli Twój dostęp do serwisów nadano przed 1.06.2024 r.:

  • logujesz się do nich bez zmian
  • przy logowaniu nie będziemy sprawdzać zastrzeżenia numeru PESEL
  • sprawdzamy zastrzeżenie numeru PESEL, jeśli w serwisie iPKO lub aplikacji IKO zechcesz otworzyć konto lub wziąć kredyt
 • Nie, nie będziemy weryfikować zastrzeżenia przy wypłatach w naszych bankomatach.

 • Nie, przelewy są wyłączone z weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL.

 • Jednego dnia, ze wszystkich Twoich kont, wypłacimy Ci maks. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

  Do końca czerwca 2024 r. to 12 726 zł, od lipca 2024 r. – 12 900 zł. Jeśli przekroczysz dzienny limit, zablokujemy wypłaty gotówki w placówkach na 12 godzin.

 • Przy wypłatach pieniędzy:

  • w walucie konta – przeliczymy ją po kursie średnim NBP
  • w innej walucie niż waluta konta – przeliczymy ją po kursie kupna/sprzedaży.

  Do przeliczeń zastosujemy kursy z naszej Tabeli kursów walut aktualne na moment wypłaty.

 • Sprawdzimy zastrzeżenie numeru PESEL posiadacza konta, w imieniu którego działa pełnomocnik – nie pełnomocnika, który realizuje wypłatę.

 • Nie weryfikujemy zastrzeżenia numeru PESEL przy wypłatach gotówki na koszty pogrzebu lub nabycia spadku powyżej limitu z kont klientów z zapisaną datą śmierci.

 • Nie, weryfikacja numerów PESEL dotyczy tylko konsumentów – nie dotyczy firm.

 • Tak, sprawdzimy – możemy zawrzeć umowę lub podwyższyć limit, jeśli masz niezastrzeżony PESEL.

 • Tak. Zobaczysz to w tych samych miejscach, gdzie możesz zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, czyli:

  • w aplikacji mObywatel 2.0
  • w serwisie mObywatel
  • w urzędzie gminy
 • W każdym momencie – możesz to zrobić od razu po jego zastrzeżeniu.

 • Nie, możesz zrobić to ponownie po 30 min. 

 • Nie, limit dotyczy sumy wypłat gotówki ze wszystkich kont danego dnia – we wszystkich placówkach jednego banku.

 • Nie, blokada 12-godzinna dotyczy tylko wypłat gotówkowych w naszych placówkach w kwotach powyżej limitu 3 x min. wynagrodzenia za pracę (dziś 12 726 zł, od 1 lipca 12 900 zł) przy których stwierdziliśmy, że masz zastrzeżony numer PESEL. Możesz wziąć kredyt albo otworzyć konto od razu, gdy cofniesz zastrzeżenie numeru PESEL.

 • Nie, nie zrobimy tego, gdy otworzysz lub zerwiesz lokatę. Sprawdzimy zastrzeżenie numeru PESEL w momencie, gdy wypłacisz gotówkę z lokaty przekraczającą kwotę 3x min. kwoty wynagrodzenia w oddziale naszego banku.

 • Nie, weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL nie dotyczy produktów Biura Maklerskiego.

 • Od 1 czerwca 2024 r. musimy zweryfikować, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony, zanim wypłacisz w placówce więcej niż 12 900 zł – w jednej lub kilku wypłatach w ciągu dnia.

  Jeśli z przyczyn technicznych, które od nas nie zależą, nie będziemy mogli zweryfikować zastrzeżenia Twojego numeru PESEL, nie wypłacimy Ci gotówki ze względów bezpieczeństwa.

  W takiej sytuacji możesz np.:

  • wypłacić gotówkę w niższej kwocie 
  • wypłacić pieniądze w bankomacie lub zrobić przelew lub zapłacić BLIKIEM 

  Podstawa prawna:

  art. 105d ust. 2 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.