Od 1 kwietnia 2024 r. zmieniamy regulamin kredytowania dla klientów rynku korporacyjnego

Sprawdź najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w regulaminie.

 • Doprecyzowaliśmy:
  • warunki, na jakich stawiamy kredyt do dyspozycji i wypłacamy kredyt dla:
   • umowy LKW,
   • kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym,
   • kredytu obrotowego odnawialnego na finansowanie VAT,
  • warunek, który zobowiązuje Cię do utrzymywania wpływów z działalności gospodarczej na rachunkach,
  • działania w przypadku, jeżeli nie wykonasz zobowiązań wynikających z umowy kredytu i regulaminu kredytowania, 
  • warunki spłaty Twoich zobowiązań,
  • sposób, w jaki przesyłamy Ci zawiadomienia i oświadczenia.
 • Zmieniliśmy postanowienia, które dotyczą oprocentowania, w tym:
  • sposób, w jaki będziemy działać jeżeli wskaźnik referencyjny zostanie zmieniony albo przestanie być publikowany,
  • sposób, w jaki będziemy Cię informować o zmianie stopy procentowanej dla oprocentowania opartego na WIBOR/EURIBOR oraz na SOFR.
 • Uregulowaliśmy sposób, w jaki będziemy Cię informować o zmianie danych Banku.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny. Pełną treść regulaminu kredytowania znajdziesz na stronie www.pkobp.pl oraz w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

Co dalej?

 • Jeśli zgadzasz się z tymi zmianami, nic nie musisz robić.
 • Jeśli nie zgadzasz się na zmiany regulaminu kredytowania – w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczyliśmy tę informację możesz wypowiedzieć umowę kredytu. W takim przypadku obowiązuje Cię trzydziestodniowy termin wypowiedzenia. Najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia powinieneś spłacić wszystkie zobowiązania, które wynikają z umowy. Za dzień doręczenia zmian regulaminu kredytowania przyjmujemy 8 dzień od dnia, w którym zamieściliśmy to powiadomienie w bankowości elektronicznej iPKO biznes.

Masz pytania?

Skontaktuj się z doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z obsługą klienta firmowego telefonicznie lub przez formularz

 

Zobacz starsze aktualności