2017-10-04

W ślad za Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich ostrzegamy przed próbami wyłudzania informacji o klientach przez telefon. Oszuści w kontakcie telefonicznym podają się za pracowników banku, kancelarii prawnej lub firmy współpracującej z bankiem, i – powołując się na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa – proszą o podanie poufnych informacji. W rzeczywistości ich celem jest wyłudzenie danych do logowania do serwisu internetowego oraz kodów z narzędzia autoryzacyjnego. Wyłudzone dane mogą zostać użyte do zlecenia dyspozycji (np. przelewu) z rachunku klienta.

Pamiętaj!

  1. Pracownik Banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie mu haseł dostępu do żadnego z serwisów (internetowego, mobilnego, telefonicznego).
  2. Podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego jest niezbędne wyłącznie do zatwierdzenia zleconej przez Ciebie dyspozycji, np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, zmiany danych korespondencyjnych, zdefiniowania płatności lub zlecenia stałego, itp.

W sytuacji, gdy:

  • odbierzesz podejrzany telefon od osoby podającej się za pracownika Banku,
  • masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych,

jak również w każdym innym przypadku, w którym podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem:

  • infolinia ogólna 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).
  • Korporacje i Samorządy 801 36 36 36(opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 61 855 94 94(dla połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

Więcej informacji na temat zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej (w tym z serwisu telefonicznego) znajdziesz na stronach PKO Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich.