Oprocentowania wybranych produktów od 1 czerwca 2023 r.

Aktualne stawki oprocentowania, wybranych produktów kredytowych od 1 czerwca 2023 r.:

I. POŻYCZKI I KREDYTY KONSUMPCYJNE ORAZ KARTY KREDYTOWE W OFERCIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Dopuszczalne saldo debetowe na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR):

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) dla Posiadaczy PKO Konta za Zero

 ROR, od których pobierana jest opłata za skorzystanie z Debetu na koncie

0,00

2) dla Posiadaczy ROR

18,75

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,75

 1. Karty kredytowe

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Karty kredytowe:

Na warunkach
ogólnych 

Z opcją spłat ratalnych

Dla klientów przenoszących do PKO Banku Polskiego zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku – w pierwszych 6 miesiącach ważności karty kredytowej

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa,

Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard,

PKO Mastercard Platinum,

PKO Visa Infinite

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

                            18,75

Stopa

referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

                          18,75

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p. 1)

 

                  18,75

1)   Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

 

II. WYCOFANE Z OFERTY KREDYTY I POŻYCZKI KONSUMPCYJNE ORAZ KARTY KREDYTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Kredyt w rachunku płatniczym: (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych) udzielany do 24 maja 2019 r. oraz (PKO Kredyt Odnawialny) udzielany do dnia 19 kwietnia 2015 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Kredyt w rachunku płatniczym, z zastrzeżeniem ppkt 2

18,75

2) Kredyt w rachunku płatniczym, aneksowany po 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,75

 1. Pożyczka gotówkowa udzielana od 25 kwietnia 2013 r. do 1 lipca 2016 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy albo na okres do 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji”, z zastrzeżeniem ppkt 2

13,85

2) Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

13,85

3) Pożyczka gotówkowa, o której mowa w ppkt 1, udzielona klientom, którzy:

 

a)

przystąpili do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 1 p.p.

b)

kupili Kartę Kredytową PKO Banku Polskiego

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 p.p.

c)

skorzystali z pożyczki gotówkowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych udzielonych poza PKO Bankiem Polskim

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 1 p.p.

 1. Pożyczki udzielane do 31 lipca 2015 r. przez SKOK „Wesoła”

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Pożyczka konsumpcyjna Adm.

2,00

2) Pożyczka odnawialna Adm.

7,20

 1. Pożyczka gotówkowa udzielana do 24 kwietnia 2013 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Pożyczka gotówkowa, z zastrzeżeniem ppkt 2

13,85

2) Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

13,85

 1. Szybki serwis kredytowy udzielany od 10 września 2007 r. do 19 lutego 2012 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Szybki serwis kredytowy

13,85

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny) udzielany do 31 sierpnia 2009 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) objęte klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów procentowych

Stopa lombardowa

NBP + 6 p.p.

 

13,25

2) nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1, z zastrzeżeniem ppkt 3

18,75

3) nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1, aneksowane po 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,75

 1. Szybki serwis kredytowy udzielany do 9 września 2007 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) w oddziałach PKO Banku Polskiego, z zastrzeżeniem ppkt 2 albo we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

13,85

2) w oddziałach PKO Banku Polskiego, w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 p.p.

 1. Karty kredytowe wycofane z oferty
 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Karty bez  zmiany umowy po 24 maja 2019 r.

Karty ze zmianą umowy  po

24 maja 2019 r.

Na warunkach ogólnych

Z opcją spłat ratalnych

Na warunkach ogólnych

Z opcją spłat ratalnych

Karta kredytowa oferowana do 31 maja 2023 r.:

partnerska karta PKO VITAY

18,75

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

                  18,75

Karty kredytowe - umowy zawarte do 24 maja
2019 r.:

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa,

Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard,

PKO Mastercard Platinum,

PKO Visa Infinite

18,75

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

                                              18,75

Karta kredytowa oferowana do 24 maja 2018 r.:

PKO Visa Electron STUDENT

18,75

x

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)   

18,75

x

Karty kredytowe oferowane do 24 maja 2018 r.:

PKO Visa Gold,

PKO Mastercard Gold

18,75

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

18,75

Karty kredytowe oferowane do 13 stycznia 2017 r.:

PKO Visa Classic,

PKO Mastercard Standard

18,75

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

18,75

Karty kredytowe oferowane do 19 stycznia 2014 r.:

partnerska karta PKO VITAY (złota)

partnerska karta PKO VITAY (srebrna)

18,75

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

               18,75

Karty kredytowe oferowane do 20 października 2013 r.:

PKO Mastercard Electronic (błękitna)

PKO Visa Electron (błękitna)

18,75

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

18,75

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

               

18,75

1)   Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

 

III. KREDYTY I POŻYCZKI NA CELE GOSPODARCZE ORAZ DOPUSZCZALNE SALDA DEBETOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Zmienna stopa procentowa

w stosunku rocznym

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes – zmienna stopa procentowa

18,75

2.

Dopuszczalne saldo debetowe w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER (oraz w rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER otwartych do 13 lutego 2008 r.)

18,75

3.

Karta kredytowa MasterCard Business Adm.

18,75

 

Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku nr 654/E/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.

Masz pytania?

Znajdź odpowiedź w sekcji Pomoc i kontakt

 

Zobacz starsze aktualności