[Archiwalny] Postępowanie w trybie przetargu na wybór Dostawcy w zakresie obsługi magazynowej artykułów reklamowych PKO Banku Polskiego i Spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

13.06.2024

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

DEPARTAMENT ZAKUPÓW

Warszawa

ul. Świętokrzyska 36

OGŁASZA

Nr Ref. DZA016177

Postępowanie w trybie przetargu na wybór Dostawcy w zakresie obsługi magazynowej artykułów reklamowych PKO Banku Polskiego i Spółek  Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym powinni przesłać dokumenty składające się na  ofertę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w sposób wskazany w tym Załączniku.

Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie przetargu będą składać swoje oferty za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie https://pkozakupy.pkobp.pl.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 24.06.2024 roku, o godzinie 13:00.

Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane.

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy otwarci na projekty w różnych obszarach z małymi i dużymi podmiotami

Dokumenty do pobrania