Wartość kwoty wolnej od zajęcia i kwoty realizowanej dyspozycji na wypadek śmierci

26.06.2024

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku – w maju 2024 roku, było to 7.998,81 zł.

Na podstawie tego wynagrodzenia została ustalona kwota dyspozycji na wypadek śmierci (dla dyspozycji złożonych od 1 stycznia 1998 r.), która wynosi 159.976,20 zł.

Z kolei kwota wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego to:

  • 3.181,50 zł – od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.,
  • 3.225,00 zł – od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Oblicza się ją do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

 

Podstawa:
art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zmianami).

Masz pytania?

Znajdź odpowiedź w sekcji Pomoc i kontakt