2019-04-11

Korzystasz z aplikacji Token iPKO do potwierdzania operacji bankowych online lub przez telefon? Sprawdź, co wyłączenie usługi oznacza dla Ciebie.

  • Przestaje być możliwe: potwierdzanie operacji online i przez telefon
  • Nadal jest możliwe:
               
    - logowanie dwuetapowe do serwisu internetowego iPKO, 
                - zmiana sposobu uwierzytelnienia na inne w serwisie internetowym iPKO.

Żeby zachować możliwość potwierdzania operacji online i przez telefon, wystarczy zmienić sposób uwierzytelnienia na inny, np. mobilną autoryzację.

Włącz mobilną autoryzację

Już dziś zamień token na mobilną autoryzację w serwisie iPKO:

Krok 1: Przejdź do Ustawień w serwisie internetowym iPKO i wybierz zakładkę „Autoryzacja”.

Krok 2: Wybierz Aplikacja mobilna IKO jako narzędzie autoryzacyjne, którego chcesz używać. Możesz włączyć dodatkowo zatwierdzanie logowania do serwisu internetowego iPKO w IKO (tzw. weryfikacja dwuetapowa) i kliknij Dalej.

Krok 3: Wybierz urządzenie, które będzie służyć do mobilnej autoryzacji i na następnym ekranie podaj kod z tokena.

Krok 4: Zaloguj się do IKO na wskazanym wcześniej urządzeniu i potwierdź aktywację mobilnej autoryzacji.

 

Jak usunąć aplikację Token iPKO?

Krok 1: Po zmianie tokena na mobilną autoryzację przejdź do zakładki Token iPKO i wybierz opcję usuń token.

Krok 2: Po usunięciu tokena w serwisie internetowym iPKO usuń aplikację Token iPKO ze swojego telefonu.

Włącz mobilną autoryzację

Pobierz IKO

Więcej o mobilnej autoryzacji

Więcej o autoryzacji operacji