Wypłaty gotówki w agencjach z rachunków bieżących, w tym rachunków pomocniczych dla małych i średnich przedsiębiorstw

07.02.2024
Maksymalna dzienna kwota wypłaty

Maksymalna dzienna kwota wypłaty:

Aby wypłacić pieniądze, klient musi pokazać swój dokument tożsamości i określić kwotę wypłaty w PLN.

W przypadku wypłaty gotówki z rachunków MSP:

  • bez użycia karty – PKO Bank Polski S.A. pobiera opłaty w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw”
  • przy użyciu kart wydanych przez PKO Bank Polski S.A. – opłaty są w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw”
  • przy użyciu kart z innych banków – opłaty są zgodne z taryfą prowizji i opłat danego banku

 

Podstawa:
52 ust. 3 Regulaminu Rachunków Bankowych dla Małych i średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z obsługą klienta firmowego telefonicznie lub przez formularz