Wypłaty z kont oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych w agencjach PKO Banku Polskiego

07.02.2024
Maksymalna dzienna kwota wypłaty

Maksymalna dzienna kwota wypłaty:

Aby wypłacić pieniądze, klient okazuje swój dokument tożsamości i określa kwotę wypłaty w PLN. 

W przypadku wypłaty gotówki przy użyciu:

  • kart PKO Banku Polskiego – opłaty są zgodne z „Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych”, „Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla posiadaczy kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych”, „Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw” oraz „Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA za usługi oferowane klientom obszaru bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej”
  • kart z innych banków – opłaty są zgodne z taryfą prowizji i opłat danego banku

 

Podstawa:

  • 57 ust. 3 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski S.A.
  • 42 ust. 3 Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego w PKO Banku Polskim S.A.

 

Masz pytania?

Znajdź odpowiedź w sekcji Pomoc i kontakt

 

Zobacz starsze aktualności