Dlaczego warto?

Teraz możesz śledzić na bieżąco wszystkie operacje na swoim koncie, lokatach oraz kredytach.

Gdziekolwiek będziesz, otrzymasz informacje np. o saldzie rachunku, transakcjach na koncie, wygaśnięciu lokaty lub zlecenia stałego, czy spłacie raty kredytu.

Szczegóły oferty

Powiadomienia SMS
Powiadomienia e-mail

Informacje dodatkowe

  • przy wybranych powiadomieniach możesz wprowadzić kwotę progową - wtedy otrzymasz SMS-y lub e-maile tylko dla zdarzeń o kwocie równej lub wyższej niż wskazana;
  • jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich operacjach wskazanego typu pozostaw domyślnie ustawioną kwotę 0,00 PLN;
  • tylko wybrane przez Ciebie rachunki i kredyty będą brane pod uwagę przy wysyłaniu Powiadomień SMS lubPowiadomień e-mail;
  • jeśli masz już aktywną usługę Powiadomienia SMS lub Powiadomienia e-mail w dowolnym momencie możesz zmienić swoje ustawienia lub wyłączyć usługę. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian lub wyłączenie usługi jest potwierdzane kodem z aktualnego narzędzia autoryzacyjnego;
  • przy zlecaniu dyspozycji wyłączenia usługi powiadomienia zostaną rozliczone i wyłączone w ostatnim dniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Do tego czasu usługa będzie realizowana zgodnie z dotychczasowymi ustawieniami.

Uruchomienie usługi jest bardzo proste:

Krok 1: zaloguj się do serwisu internetowego iPKO, wybierz „Ustawienia”, „Powiadomienia” a następnie „Aktywuj usługę”

Krok 2: wybierz numer telefonu i określ godziny wysyłania SMS-ów

Krok 3: podaj adres mailowy na jaki maja być wysyłane powiadomienia

Krok 4: wybierz jedną z dostępnych form opłaty za usługę powiadomień oraz rachunek, z którego będzie pobierana opłata (dotyczy Powiadomień SMS)

Krok 5: wybierz rodzaj zdarzeń, o których mamy Cię informować oraz rachunki/kredyty, które chcesz powiązać z usługą Powiadomienia SMS/Powiadomienia e-mail

Krok 6: zaakceptuj aktywację usługi kodem z narzędzia autoryzacyjnego

lub po prostu zgłoś się do doradcy.

Drukuj