Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany poniżej.

Podmiot

Adres

Mennica Polska od 1977 Sp. z o.o

al. Jana Pawła II 23,
00-854 Warszawa

Western Union International Bank GmbH („Western Union”)

Maderstrasse 1
1040 Vienna
Austria

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemikaliów 7
09-411 Płock

PSP Polski Standard Płatności

ul. Cypryjska 72,
02-761 Warszawa

Brudkowski i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa

al. Jerozolimskie 123a,
02-017 Warszawa

Cinema City

ul. Fosa 35
02-768 Warszawa

Bonnier Business Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Kijowska 1,
03-738  Warszawa

Money.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąpl. Grunwaldzki 23,
50-365 Wrocław
AWIN AG (AWIN AG funkcjonowała dotychczas w obrocie, jako Zanox AG)

Eichhornstraße 3,
10785 Berlin

Comperia.pl SAul. Konstruktorska 13,
02-673 Warszawa
TradeDoubler Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąul. Piękna 28/34
Warszawa
Cenatorium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąul Fabryczna 5,
00– 446 Warszawa
WebField Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTERul. Lęborska 3B/1.24,
80-386 Gdańsk
Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.kul. Wolska 88,
01-141 Warszawa
K2 Media S.A.ul Domaniewska 44a,
02-672 Warszawa
Blue MediaPowstańców Warszawy 6,
81-718 Sopot
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiegoul. Żelazna 61
00-848 Warszawie 
Gmina Wrocławpl. Nowy Targ 1/8
Wrocław
CEUP  eService Sp. z o.o.ul. Jana Olbrachta 94,
01-102 Warszawa
Publiczna Spółka Akcyjna KREDOBANKul. Sacharowa 78,
79-026 Lwów, Ukraina
Havas Media Sp z o.o.ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa
Agencja Warszawa Sp.z o.o .ul. Szpitalna 8a,
00-031 Warszawa
Orange Sp. z o.o.Al. Jerozolimnskie 160,
02-326 Warszawa
 eCard S.Aul. Czackiego 7/9/11,
00-043 Warszawa 
PayU S.Aul. Grunwaldzka 182,
60- 166 Poznań
CashBill S.Aul. Sobieskiego 2,
40-082 Katowice
CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SP. Z O.O.ul. Jana Olbrachta 94,
01-102 Warszawa
Dotpay Sp. z o.o.ul. Wielicka 72,
30-552 Kraków
KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S Aul. Św. Marcina 73/6
61-808 Poznań
Blue Media S.Aul. Haffnera 6,
81-717 Sopot
DialCom24 Sp. z o.o.ul. Kanclerska 15,
60-327 Poznań
PayPro S.A ul. Kanclerska 15,
60-327 Poznań
PayLane Sp. z o.o.ul. Arkońska 6/A3,
80–387 Gdańsk
Voyager.com z.o.oul. Ceglana 4,
40-514 Katowice
Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna ul. rtm. W, Pileckiego 65,
02-781 Warszawa
Coinfirm Blockchain Lab spółka z o.o.ul. Dominikańska 9,
87-100 Toruń
Nu Delta SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. Krzemowa 1,
62-002 Złotniki 
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUPAl. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Postępu 15B
Warszawa
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAVIENNA INSURANCE GROUP ul. Stanisława Noakowskiego 22,
00-668 Warszawa
KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNAul. Sienna 39,
00-121 Warszawa
LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.ul. Postępu 15,
02-676 Warszawa
PKO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.ul. Chłodna 52, 
Warszawa 
PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Chłodna 52,
00-872 Warszawa
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjnaal. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
HFS  sp. z.o.o. spółka komandytowa ul. Sielska 8,
60-129 Poznań
Integro Group sp. z o.o. spółka komandytowaul. Dąbrowskiego 79A/Vp.,
60-529 Poznań
ACONS sp. z o.o. spółka komandytowaul. Pańska 73,
00-834 Warszawa
Partner CRLS sp. z o.o. spółka komandytowaal. Powstańców Warszawy 1, lokal VI, Reguły,
05-816 Michałowice
Emmerson Evaluation Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 56c,
00-803 Warszawa
Diners Club Polska Sp. z o.o.ul. Senatorska 12,
00-082 Warszawa
DC Bank AG Lassaleβtrasse 3,
1020 Wiedeń (Austria)
AWP P&C S.A. Oddział w Polsceul. Domaniewska 50B,
02-672 Warszawa
Colonnade Insurance S.A oddział w Polsce

ul. Marszałkowska 111,
00-102Warszawa

 

 

Drukuj