Więcej o e-Księgowości

Finanse firmy - dane i analizy dostępne w aplikacji

Wykorzystaj integrację systemu finansowo – księgowego z Twoją bankowością elektroniczną iPKO i zyskaj co najlepsze. Aplikacja umożliwi szybki i łatwy dostęp do danych Twojej firmy:

 • płatności - należności i zobowiązania wynikające z wprowadzonych faktur
 • raporty zarządcze – raport Przychody i Rozchody
 • zestawienia – raporty sprzedaży VAT, zakupu Vat i raportu podatkowego VAT
 • dochodowość sprzedaży – raporty marży wg produktów i dokumentów

Jak zacząć korzystać z e-Księgowości?

e-Księgowość Finanse mojej firmy

Podsumowania przychodów i kosztów tworzone i prezentowane są w aplikacji na podstawie wprowadzonych dokumentów w ujęciu miesięcznym. Jeśli korzystasz z usługi dłuższy czas to podsumowanie z danego miesiąca będzie porównywane z miesiącem poprzednim.

W każdej chwili możesz wygenerować raport Przychodów i Rozchodów, online i bez potrzeby angażowania innych osób. Wystarczy wybrać przycisk Zobacz Raport i gotowe.

Analizy, które wykonasz korzystając z aplikacji:

 • bieżącej sprzedaży
 • monitoringu kosztów
 • prognozowanie podatków
 • obrazowanie ogólnej kondycji firmy

Aktywuj e-Księgowość

Fakturowanie

Płatności

Dodawanie scanów i zdjęć dokumentów

Dokumenty

Jak zacząć korzystać z e-Księgowości?

Najczęściej zadawane pytania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 sierpnia 2019 r. wprowadza się zmiany do Regulaminu świadczenia usługi e-Księgowość. Zmiany dotyczą zasad wyboru pakietów oraz warunków technicznych świadczenia usługi.

Zakres wprowadzanych zmian

 • § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
  „8. Użytkownik może wybrać jeden z dostępnych Pakietów na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy, chyba że warunki promocji, z której korzysta Użytkownik określone przez Operatora stanowią inaczej. Miesiąc liczy  30 dni, włącznie z dniem aktywowania Pakietu przez Użytkownika.”
 • § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
  „11. W dowolnym momencie obowiązywania Okresu abonamentowego, Użytkownik może przedłużyć ważność aktualnie posiadanego Pakietu, co skutkuje odpowiednio przedłużeniem Okresu abonamentowego. Operator nalicza Opłatę za wybrany Pakiet zgodnie z obowiązującym Cennikiem.”
 • § 6 dotychczasowy ust. 11 otrzymuje numer 12;
 • § 6 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
  „13. Użytkownik może zmienić Pakiet na niższy wyłącznie po upływie Okresu abonamentowego wynikającego z dotychczasowego Pakietu. Zmiana Pakietu na niższy następuje od momentu jego aktywowania. Operator nalicza Opłatę za niższy Pakiet wybrany przez Użytkownika zgodnie z obowiązującym Cennikiem.” 
 • § 6 dotychczasowe ust. 13, 14, 15, 16, 17, 18 otrzymują odpowiednio numery 14, 15, 16, 17, 18, 19;
 • § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do korzystania z Usług wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z połączeniem internetowym, wyposażonego w przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML. Użytkownik powinien korzystać z najbardziej aktualnych wersji przeglądarek internetowych, np.: Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari (macOS, IOS).”

Zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na ceny pakietów i usług dodatkowych.

 

Kontakt w sprawie e-Księgowości

 

Infolinia

+48 22 539 23 33
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Usługa e-Księgowość świadczona jest przez PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5. Aby z niej skorzystać w serwisie iPKO konieczne będzie wyrażenie zgody na przekazanie danych objętych tajemnicą bankową przez PKO Bank Polski S.A. do PKO BP Finat sp. z o.o.