Konto firmowe i rejestracja firmy w CEIDG online - krok po kroku

Co załatwię wypełniając wniosek rejestrujący firmę przez serwis iPKO?

Kto może wypełnić wniosek o konto firmowe i rejestrację firmy w CEIDG?

Jakie dane potrzebuję do wypełnienia wniosku?

Jakie sprawy firmy załatwię online z Profilem Zaufanym?

Jak założyć firmę i konto firmowe dzięki iPKO?

 

CEIDG - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez Bank w zakresie:
- dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (iPKO) i funkcjonowania tego systemu,
- dostępu do usługi składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Banku Wniosku o rejestrację firmy i założenie konta firmowego (Wniosek), podpisywania Wniosku Profilem Zaufanym (PZ), przebiegu procesu otwierania konta firmowego,
- funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania Wniosku, podpisywania Wniosku Profilem Zaufanym i otwierania konta firmowego w Banku,
- jakości w zakresie informowania przez pracowników Banku o dostępności usługi w serwisach bankowości elektronicznej Banku oraz obsługi,
- jakości danych Klienta zaczytywanych z systemu Banku.

Reklamacje będą rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą składania reklamacji.
Na pytania klientów oraz w zakresie ogólnych informacji dotyczących możliwości złożenia wniosku o rejestrację firmy i założenie konta firmowego w iPKO - odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku.

Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie:
- zasad dotyczących zakładania działalności gospodarczej, warunków jej prowadzenia oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie – odpowiada MPT,
- przyczyn odrzucenia Wniosku,
- braku otrzymania przez Bank z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii informacji o pomyślnym zakończeniu rejestracji Wniosku,
- problemów technicznych.

W przypadku pytań – należy skierować do materiałów informacyjnych udostępnionych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na stronie biznes.gov.pl (Wirtualny Urzędnik), Centrum pomocy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii www.biznes.gov.pl/Pomoc lub w ostateczności na Infolinię CEiDG; pytania mogą być zgłaszane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego w Centrum Pomocy MPT na www.biznes.gov.pl/Pomoc,
Reklamacje klientów mogą być zgłaszane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego w Centrum Pomocy MPT na biznes.gov.pl/Pomoc.