Rachunek pomocniczy do rozliczenia projektu lub dotacji

 

Możesz założyć rachunek pomocniczy min. w PLN, EUR,USD, GBP, CHFAUD, CNY, CZKDKKJPY, CAD,NOK i każdy z tych rachunków możesz podpiąć pod swoją kartę debetową z funkcją wielowalutową.

Nic nie płacisz:

  • za prowadzenie rachunku pomocniczego w dowolnej walucie przy wpływach co najmniej 2 tys. zł miesięcznie (inaczej: opłata 12 zł miesięcznie);
  • za przelewy w PLN pomiędzy rachunkami pomocniczymi.

Pytania i odpowiedzi

Jakie konto może założyć organizacja non-profit?

Jaką formę prawną mają mieć stowarzyszenia, które chcą skorzystać z konta non-profit?

Jakich dokumentów potrzebuję, żeby otworzyć Konto Non-Profit?

Czy do konta dla organizacji non-profit może być wydana karta debetowa?

1Dotyczy przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego, przelewów SEPA w trybie zwykłym, przelewów w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym z wyłączeniem przelewów natychmiastowych, przelewów SORBNET 2 oraz przelewów z kont pomocniczych realizowanych w ramach PKO Konto Firmowe Premium.
2 Polecenia wypłaty /przelew zagraniczny/przelew walutowy w walucie Euro w ramach obszaru SEPA –dotyczy wszystkich krajów UE (w tym Polski) oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii, Monako. Tryb zwykły oznacza – realizację przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty „spot”, z wyjątkiem Polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”. Kraje EOG oznaczają wszystkie kraje UE (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein.