Na oprocentowanie pożyczki składa się:

  • stawka referencyjna - dla waluty polskiej WIBOR 3M
  • stała marża banku - jej wysokość jest uzależniona od okresu spłaty pożyczki oraz stosunku wartości nieruchomości do kwoty pożyczki.


Pożyczka w PLN: 
WIBOR 3M + marża = oprocentowanie pożyczki 
(zmienny)    (stała)      (zmienne)

Drukuj