Pożyczkę gotówkową, dla Firm mogą otrzymać wszyscy Klienci prowadzący działalność gospodarczą od min. 18 miesięcy, którzy spełnią warunki analizy kredytowej PKO Banku Polskiego:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne,
  • rolnicy ryczałtowi, rolnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz pozostali rolnicy

 

Dodatkowo:

  • Pożyczka gotówkowa dla Firm jest dostępna dla Klientów, których zaangażowanie kredytowe w Banku nie przekracza 3 mln zł.
Drukuj