• Brak prowizji za udzielenie gwarancji
  • Długi okres kredytowania - możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER przez okres 24 miesięcy
  • Minimum formalności - ograniczenie wymogów dokumentowych związanych z uzyskaniem gwarancji
  • Szybki dostęp do środków z kredytu
Dla kogo

O uzyskanie gwarancji spłaty kredytu/pożyczki w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Wniosek o udzielenie
Przeznaczenie
Wysokość gwarancji
Okres obowiązywania gwarancji

Za udzielenie gwarancji de minimis pobierana jest prowizja płatna z góry za okresy roczne.

Stawka opłaty prowizyjnej do 30.06.2021 r. wynosi 0%.