Więcej o gwarancji de minimis

Wysokość gwarancji: do 60% kwoty kredytu lub pożyczki

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln PLN

Okres obowiązywania:

  • do 60 miesięcy dla kredytów obrotowych i pożyczek
  • do 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych

Prowizja za udzielenie gwarancji: 0,5%

 

Gwarancja de minimis – kto może skorzystać?

Jak dostać gwarancję de minimis?