Zabezpiecz swój biznes przed wahaniami kursów walut

  • FX forward - ogranicz niepewność firmy co do kursu waluty w przyszłości
  • FX swap - oprócz minimalizacji niepewności co do kursu waluty w przyszłości, ułatw sobie również zarządzanie płynnością firmy
  • Opcja walutowa – ochroń firmę przed wzrostami lub spadkami kursu waluty i nie trać szansy, żeby z nich korzystać

Zabezpiecz transakcje firmy przed wahaniami cen towarów

  • Swap towarowy - zabezpiecz się przed ryzykiem niekorzystnych zmian cen towarów w przyszłości
  • Opcja towarowa – zadbaj o finanse firmy na wypadek wzrostu cen towaru (opcja CALL) lub ich spadku (opcja PUT); produkt tylko dla korporacji i samorządów

Zadbaj o koszty swojej firmy i skorzystaj z zabezpieczenia stopy procentowej


iPKO dealer

Zaawansowany kantor internetowy dla firm:

  • Wymieniasz waluty po konkurencyjnym kursie
  • Nie musisz mieć konta walutowego, żeby przewalutować swoje transakcje zagraniczne w iPKO dealer
  • Na bieżąco sprawdzasz notowania walut, analizy i aktualności rynkowe (od Thomson Reuters)

Więcej

 

Kod LEI

To unikalny identyfikator podmiotu prawnego nadawany przez autoryzowane agencje kodujące (w Polsce taki status  ma KDPW) i identyfikuje strony transakcji na instrumentach finansowych w skali globalnej. Od stycznia 2018 r. bez kodu LEI nie można zawierać transakcji na instrumentach finansowych. Wymóg jego posiadania wynika z regulacji EMIR oraz MIFID

Twoja firma nie ma jeszcze kodu LEI?

Wystarczy, że wypełnisz wniosek o zawarcie Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym przez iPKO dealer lub w dowolnej placówce naszego banku:

  • załatwimy formalności w KDPW w imieniu Twojej firmy
  • przejmiemy opłaty za nadanie i odnowienie kodu LEI, jeśli Twoja firma osiągnie wymagany próg transakcyjny

 

Szukasz wsparcia w zakresie walut i rynków finansowych?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem lub infolinią dla klientów biznesowych

więcej