Polecenia
wypłaty

Sposób przekazania środków pieniężnych na rachunek odbiorcy

Więcej

Sprzedaż
czeków bankierskich

Wystawienie czeku w celu przekazania określonej przez Klienta kwoty na rzecz remitenta wskazanego przez Klienta.

Więcej

Realizacja czeku zagranicznego

Usługa skupu i inkasa czeku zagranicznego zapewnia Klientom PKO Banku Polskiego m.in. możliwość dokonania rozliczeń transakcji handlu zagranicznego.

Więcej

Poręczenie wekslowe
w obrocie zagranicznym

Zabezpieczenie zapłaty weksla z tytułu transakcji handlowej albo zawartej umowy

Więcej

Dyskonto należności z tyt. akredytywy obcej

Przekazanie środków na rzecz beneficjenta

Więcej
Gwarancje
Akredytywy
Inkaso

Masz dostęp do Internetu lub telefon? Jeśli tak, to zarządzaj swoimi pieniędzmi kiedy chcesz i skąd chcesz: 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu na świecie. Postaw na wygodę i złóż wniosek o iPKO.

Więcej

iPKO biznes to nowoczesna platforma transakcyjno rozliczeniowa dedykowana klientom korporacyjnym, wykorzystująca możliwości Internetu do szybkiej i bezpiecznej komunikacji z Bankiem, także poprzez dostęp mobilny.

Więcej

iPKO dealer to profesjonalna internetowa platforma wymiany walut skierowana do przedsiębiorstw dokonujących rozliczeń w walutach obcych.

Więcej