Lokata terminowa

Pomnażaj pieniądze swojej firmy na lokatach ze stałym oprocentowaniem

 

Lokata premium

Otwórz lokatę na dowolny czas – od 1 dnia do roku


Więcej

Lokata inwestycyjna

Dostosuj z nami warunki i czas trwania lokaty do potrzeb swojej firmy

Więcej

Lokata dwuwalutowa z inwestycją w opcję walutową

Zyskaj możliwość wyższego zwrotu z inwestycji niż na zwykłej lokacie terminowej

Więcej

Dłużne papiery wartościowe

Skorzystaj z możliwości zainwestowania nadwyżek finansowych m.in. w: bony skarbowe, obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne

Więcej