Najważniejsze informacje

Dla kogo?

Jak i gdzie założę lokatę inwestycyjną?

Jeśli masz już z nami podpisaną Umowę ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym, do otworzenia lokaty inwestycyjnej wystarczy posiadanie rachunku bankowego prowadzonego w walucie otwieranej lokaty. 

Lokatę otworzysz telefonicznie z upoważnionymi pracownikami PKO Banku Polskiego.

Z czym trzeba się liczyć?

Informacja o rodzajach ryzyka