Bieżące bankowanie

 • Wybierz odpowiednie dla Ciebie konto Aurum lub Platinium II
 • 0 zł za prowadzenie konta przy odpowiednich wpływach lub saldach na depozytach1
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą z kartą wielowalutową podpiętą do konta walutowego2
 • Waluty wymieniasz po atrakcyjnych kursach w kantorze internetowym dostępnym 24 h/7 w aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym iPKO
 • program Bezcenne Chwile z Twoją kartą debetową Mastercard
 • Masz darmowy roczny dostęp do usługi Empik Premium z kartą debetową Mastercard

 

Finansowanie potrzeb

 

Inwestowanie i oszczędzanie

 • Możesz korzystać z darmowego doradztwa inwestycyjnego PKO Inwestomat u doradcy w oddziale i w serwisie internetowym iPKO lub aplikacji mobilnej IKO3
 • W programie inwestycyjnym Akcjomat wybierasz gotową strategię inwestycyjną4
 • Masz dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych i emerytalnych PKO TFI4
 • Możesz korzystać z oferty Biura Maklerskiego i inwestować na światowych rynkach
 • Masz możliwość otwierania Lokat inwestycyjnych i uzyskania wyższego oprocentowania niż na zwykłej lokacie terminowej

 

Ochrona i bezpieczeństwo


1 - 0 zł za prowadzenie Konta Aurum, jeśli w miesiącu na konto wpłynie min. 9 000 zł lub jeśli min. saldo to 150 000 zł, inaczej opłata za konto to 40 zł/mies.
- 0 zł za prowadzenie Konta Platinium II, jeśli w miesiącu na konto wpłynie min. 20 000 zł lub jeśli saldo min. to 250 000 zł, inaczej opłata za konto to 80 zł/mies.

2 Operatorzy bankomatów mogą pobierać własne opłaty – sprawdzaj informacje na bankomatach.

3 Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest automatycznie, na podstawie rekomendacji udzielonej za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub aplikacji mobilnej IKO. Klienci Bankowości Osobistej mogą korzystać z rekomendacji udzielanych w sposób zautomatyzowany bezpośrednio w oddziałach Banku. Usługa doradztwa inwestycyjnego i inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem utraty przynajmniej części zainwestowanych środków i mogą być dla Ciebie nieodpowiednie - w takim przypadku nie będzie możliwe skorzystanie z PKO Inwestomatu. Na stronie pkobp.pl/inwestomat i w Broszurze informacyjnej MIFID znajdziesz szczegółowe informacje o ryzyku.

4 Inwestowanie w instrumenty finansowe w tym, fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconego kapitału ponieważ, fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie: dystrybutorów i na stronie 
www.pkotfi.pl/o-nas/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/
www.pkotfi.pl/o-nas/dokumenty-do-pobrania/kiid/ oraz
w Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dla klientów PKO BP SA. Należy się z nimi zapoznać 

Oferowanie jednej z umów ubezpieczenia nie jest uzależnione od oferowania drugiej z umów ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OnkoPlanu świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w OWU, dostępnych na stronie pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl w zakładce Ubezpieczenia. Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania zniżek za Pakiet Ubezpieczeń zawarte są w Regulaminie Programu Rabatowego dostępnym na stronach www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl i w siedzibie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Program Rabatowy obowiązuje od 15 lipca 2019 r. do czasu jego zmiany lub odwołania.