Grafika

Konto bez Granic

Konto ze stałą miesięczną opłatą 17,90 zł, za którą zyskujesz komfort


  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą1
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty w placówkach banku
  • Kartę wielowalutową do płatności zagranicznych i internetowych bez przewalutowania1 i bez opłaty za obsługę
  • Aplikację mobilną IKO, z którą załatwisz zarówno sprawy bankowe, jak i codzienne w swoim telefonie

Korzystaj z komfortu ze stałą opłatą

3 kroki do Konta bez Granic

1
Pobierz aplikację mobilną IKO
Wybierz rodzaj konta i kartę, jeśli chcesz ją zamówić, uzupełnij dane kontaktowe i udziel odpowiednich zgód
2
W aplikacji IKO zrób zdjęcie twarzy i dowodu osobistego
Uzupełnij pozostałe dane i złóż wniosek
3
W e-mailu otrzymasz dane logowania do serwisu iPKO i aplikacji IKO
Niektóre funkcje konta będą wymagały dodatkowego potwierdzenia tożsamości w dowolnym oddziale banku ? Od momentu podpisania umowy przez klienta do czasu okazania dokumentu tożsamości w oddziale klient może korzystać z konta w ograniczonym trybie tj.:
- dzienny limit transakcji do rachunku wynosi 10 000 PLN (nie można go znieść)
- brak możliwości zarządzania limitami karty debetowej wydanej do tego rachunku
- brak możliwości korzystania z e-urzędu i całej funkcjonalności administracji państwowej np. złożenia wniosku 500+
- brak możliwości zamówienia więcej niż jednej karty debetowej do rachunku z wyjątkiem zastrzeżenia i jednoczesnego zamówienia kolejnej karty, brak możliwości zmiany limitów dla aplikacji IKO
Konto na selfie video
FILM INSTRUKTAŻOWY

Jak otworzyć konto na selfie w aplikacji IKO?

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Infolinia banku

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości telefonicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii, która umożliwia m.in.: sprawdzenie salda konta, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

1 Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:

  1. Operacja musi być realizowana w walucie EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF.
  2. Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji operacji.
  3. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania operacji.
  4. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.

Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo, w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych, rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają „Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”.