• Firma zainteresowana uzyskaniem leasingu powinna zgłosić się do Doradcy MSP w najbliższym oddziale PKO Banku Polskiego w celu wspólnego uzgodnienia warunków finansowych transakcji.
  • Podejmowanie decyzji leasingowej następuje w oparciu o dokumenty Klienta będące w posiadaniu PKO Banku Polskiego, oświadczenia Klienta oraz fakturę proforma lub zamówienie od dostawcy przedmiotu leasingu. Umowa jest zawierana w oddziale Banku w imieniu PKO Leasing.
  • Brak konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów finansowych, w tym zaświadczeń z ZUS, US oraz opinii bankowych (tylko oświadczenie Klienta i faktura proforma od dostawcy przedmiotu leasingu).
Drukuj