Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dot. detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (powszechnie określanym jako „PRIIP”), Bank będzie zobowiązany, od 03.01.2018 r., do dostarczenia Klientom przed zawarciem umowy/transakcji Dokumentów Zawierających Kluczowe Informacje tzw. „KID” (Key Information Document).

Jednolity format i treść KID-ów mają na celu pomóc Klientowi w zrozumieniu charakterystyki produktu oraz umożliwić porównywanie produktów oferowanych przez różne podmioty na rynku finansowym. Z uwagi na liczbę oferowanych przez Bank produktów objętych wymogami Rozporządzenia PRIIP i ich wariantów (w zależności od np. waluty transakcji, instrumentu bazowego, tenoru itd.) oraz w trosce o Państwa wygodę, udostępniliśmy Wyszukiwarkę, dzięki której w intuicyjny sposób możecie Państwo wyszukać oraz pobrać odpowiednie dokumenty.