Skorzystaj z wyszukiwarki dokumentów opisujących produkty inwestycyjne z naszej oferty.

Dokumenty Zawierające Kluczowe Informacje - tzw. „KID” (ang. Key Information Document) - zostały sporządzone w jednolitym formacie oraz treści. Mają one pomóc w zrozumieniu zasad działania oferowanych produktów oraz porównać oferty różnych podmiotów rynku finansowego przed zawarciem umowy/transakcji.

Dokumenty powstały zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dot. detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (tzw. PRIIP).